Duivenmarkt Hengevelde
1 februari 2018
Kring 1 Classic Twente Update!
5 februari 2018

Nieuw bestuur Kring 1

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Langs deze weg wil ik u meedelen, dat Kring 1 weer over een voltallig bestuur beschikt. Op de buitengewone algemene ledenvergadering, welke gehouden is op dinsdag 30 januari, hebben de aanwezige kiesmannen unaniem ingestemd met de voor dracht van de zes nieuwe bestuurders door het bestuur van hun vereniging. Tevens is door de kiesmannen Enrico Doldersum benoemd als voorzitter van onze kring.

Samenstelling van het bestuur:   Enrico Doldersum (voorzitter), Bert Nieboer (secretaris) Jonny Ekkel (penningmeester), John Wiefferink, Jan Kwintenberg, Jan Nijboer en Henry Dekker

Ik ben verheugd dat wij weer een voltallig bestuur kunnen presenteren en dat wij met deze nieuwe bestuursleden zes enthousiaste liefhebbers binnen ons bestuur hebben gekregen, die toekomstgericht zijn en stuk voor stuk hun mannetje weten te staan binnen de hedendaagse duivensport!

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u alvast uit te nodigen voor de voorjaarsvergadering van onze Kring, die zal worden gehouden op dinsdag 6 maart a.s. Als u als vereniging nog voorstellen wilt indienen voor de agenda van deze vergadering, dan verzoek ik u deze uiterlijk 17 februari bij de secretaris in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Bert Nieboer

1 Comment

  1. Ray Jonker schreef:

    Mooi verfrissend bestuur. Heel veel succes en wijsheid toegewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *