Informatie DAT
9 februari 2018
Petitie tegen onnatuurlijke roofvogelstand
23 februari 2018

Extra trainingsvluchten

Net zoals vorig seizoen is er ook dit jaar weer de gelegenheid om als bestuur extra trainingsvluchten te organiseren voor de duiven van uw vereniging, cc, kring etc. Hiervoor is het vervoer van onze afdeling weer te huur en bent u verplicht een Lossingsvergunning aan te vragen. Middels dit bericht willen wij u informeren over de aanvraag mogelijkheden.
Huurprijzen vervoer Afdeling 9:
U kunt voor de extra trainingsvluchten het vervoer van onze afdeling huren. Onderstaand treft u de actuele huurprijzen aan:
Huur container (’s avonds ophalen) Huurprijs €750 + €100 convoyeur (verplicht) + kosten transporteur (verplicht via Steghuis)
Voorwagen Iveco (’s morgens ophalen) €100 + €0,25 per gereden kilometer.
Voorwagen Iveco (’s avonds ophalen *) €150 + €0,25 per gereden kilometer.
Iveco met aanhanger (’s morgens ophalen) €150 + €0,25 per gereden kilometer.
Iveco met aanhanger (’s avonds ophalen *) €200 + €0,25 per gereden kilometer.
Een chauffeur is bij de huur van de Iveco inbegrepen. Het is verplicht dat er ook een convoyeur meegaat. Deze mag u zelf verzorgen. Uiteraard is een convoyeur via de afdeling ook mogelijk. Hiervoor zal een meerprijs van €50 bij ’s morgens ophalen en €100 bij ’s avond ophalen in rekening worden gebracht..
* = De duiven gaan ’s avond niet gelijk door naar de losplaats. Dit i.v.m. het ontbreken van een slaapplaats in de Iveco. Hierdoor is er wel de voorwaarde dat de duiven ’s nachts ergens veilig moeten kunnen staan. Wanneer een goede locatie ontbreekt zullen de duiven ’s ochtends worden opgehaald.
Wanneer er trainingsvluchten worden georganiseerd dan is het conform NPO-wedvluchtreglement artikel 5 verplicht (ongeacht het aantal duiven) om hiervoor een Lossingsvergunning aan te vragen. U en uw leden mogen niet deelnemen aan trainingsvluchten waarvoor geen lossingsvergunning is afgegeven! Trainingsvluchten mogen alleen op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag worden gehouden.
Aanvragen Lossingsvergunning en huren vervoer Afdeling 9:
U kunt de lossingsvergunningen aanvragen en het vervoer van Afdeling 9 huren (boven de 500 duiven verplicht) via het secretariaat van de afdeling. In de aanvraag de volgende informatie vermelden.
  • Datum trainingsvlucht.
  • Losplaats.
  • Verwacht aantal duiven.
  • Contactpersoon (e-mailadres + telefoonnummer).
  • Aangeven of u zelf de duiven vervoerd (max. 500 duiven) of het vervoer van de afdeling wilt huren (bij huur afdeling graag aangeven wanneer de duiven moeten worden opgehaald).
Aanvragen moeten uiterlijk 20 maart a.s. binnen zijn. Later binnengekomen aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien er nog vervoer beschikbaar is en er nog een lossingsvergunning verkregen kan worden. Hierbij geldt een limiet van minimaal 2 weken voor de geplande trainingsvlucht.
Wanneer er meerdere trainingsvluchten worden aangevraagd voor dezelfde datum dan zal er in overleg met u een planning worden gemaakt.
De overige regels en voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn geregeld in het aanvullend wedvlucht reglement Afdeling 9. Dit betreffen regels omtrent de lossing procedure en afstanden waarvan u trainingsvluchten mag organiseren.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *