Ledenvergadering Afdeling 9 op 5 november a.s.

Kampioenen 2018 Afdeling 9
20 september 2018
Jeugdkampioenen 2018
18 oktober 2018

Ledenvergadering Afdeling 9 op 5 november a.s.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 5 november a.s. in Zalencentrum de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Appél Kiesmannen
 3. Notulen ALV 8 maart 2018
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Terugblik seizoen 2018.
 • Voorlopige vervoerscijfers 2018.
 • Stand van zaken klimaatmeting containers.
 • Huurovereenkomst nieuwe Iveco.
 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Ben Geerink en Martin Bakker.

Het bestuur stelt voor om als nieuwe bestuursleden van Afdeling 9 de heer Gert Visser uit Aalten en de        heer Douwe Kuipers uit Tilligte te benoemen. Tevens stelt het bestuur voor om de heer Gert Visser te benoemen tot voorzitter van Afdeling 9.

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 27 oktober a.s. bij de secretaris van de afdeling.

 1. Bestuursvoorstellen
 1. Voorstel NU
 1. Vliegprogramma 2019
 1. Agenda NPO Ledenvergadering van zaterdag 10 november a.s.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *