Nieuwe spelgebieden Afdeling 9

Notulen ALV 5 november 2018
23 november 2018

Nieuwe spelgebieden Afdeling 9

Zoals op de ledenvergadering van 5 november jl. is afgesproken gaan wij bezig met het vormen van nieuwe spelgebieden in onze afdeling. In de onderstaande link treft u het eerste voorstel aan om nieuwe spelgebieden in onze afdeling tot stand te brengen. In dit overzicht is aangegeven welke woonplaatsen in welke nieuwe Noord-Zuid zone/CC zijn ingedeeld. Daarnaast zijn ook de bijbehorende verenigingen aangegeven. Onderaan dit bericht treft u een kaart waarop in grote lijnen de nieuwe spelgebieden zijn aangeven. Graag zouden wij zien dat elke vereniging dit voorstel met hun leden gaat bespreken.
Graag zouden wij als bestuur van elke vereniging, CC en kringbestuur een eerste reactie op dit voorstel horen. We verzoeken u daarvoor vriendelijk het onderstaande (in het blauw met antwoorden in het rood) vragen gedeelte in te vullen. Van de vereniging zouden wij hierop graag een antwoord ontvangen nadat het voorstel met hun leden is besproken. Ik zou uw reactie graag (via uw secretaris) uiterlijk maandag 10 december a.s. per email hebben ontvangen. Mag ik hierin op uw medewerking rekenen!
—————————————————————————————————————————-
Naam en lidnummer vereniging, CC of Kring: 
 
Vraag 1:
Bent u tevreden met de voorgestelde Noord-Zuid indeling? Ja/Nee
Zo nee, wat had u liever anders gezien? … 
 
Vraag 2:
Bent u tevreden met de voorgestelde CC indeling? Ja/Nee
Zo nee, wat had u liever anders gezien? 
 
 
Ja/Nee = graag weghalen van niet van toepassing is. Reacties graag kort en bondig omschrijven.
—————————————————————————————————————————-
Nadat wij als bestuur alle reacties hebben ontvangen zullen wij het e.e.a. evalueren en van daaruit begin januari 2019 een herziend voorstel aan u presenteren. In de tweede helft van december willen wij dit voorstel uitwerken en met regio’s waar knelpunten zitten in gesprek gaan. Het uitgangspunt is om op maandag 28 januari 2019 een extra ledenvergadering te beleggen waar wij de herindeling van onze afdeling tot een feit willen brengen.
Ik wil u meegeven dat op alle snelheidsvluchten (vitesse, midfond en jonge duiven) de punten zullen worden gehaald uit de CC uitslagen. De diepte van onze afdeling heeft dus voor deze kampioenschappen geen invloed.
Voor de duidelijkheid wil ik u aangeven dat bestaande kringen en CC’s na de herindeling niet meer zullen bestaan.
Er is afgesproken dat alle leden uit dezelfde woonplaats in dezelfde Noord-Zuid zone en/of CC zullen gaan spelen. Bij het herziende voorstel dat wij begin januari zullen uitbrengen zullen wij ook een overzicht toevoegen met daarop de zogenaamde splijtleden. Dit zijn leden die lid zijn van een vereniging in een andere Noord-Zuid zone en/of CC dan waar ze zelf wonen. We zullen voor deze leden per geval gaan bekijken in welke Nood-Zuid zone en/of CC ze worden ingedeeld. Op dit moment heeft het nog geen toegevoegde waarde om de splijtleden al in kaart te brengen. Dit voorstel is een eerste concept. Elke verandering in de grenzen kan een wijziging betekenen voor de splijtleden. Vandaar dat wij deze pas is kaart brengen en beoordelen zodra de nieuwe grenzen helder zijn.
In dit voorstel zijn alle actieve verenigingen 2018 genoemd. We weten dat er verschillende verenigingen bezig zijn om zich op te heffen of te fuseren. Van 0623 Onze Sport Denekamp hebben wij hiervan officieel bericht ontvangen. Graag zou ik van de overige verenigingen waarvan zeker is dat ze in 2019 niet meer bestaan ook even een bericht ontvangen zodat wij in het volgende voorstel een zo goed mogelijk beeld kunnen weergeven van hoe het e.e.a. erin 2019 zal gaan uitzien.
Wijzigingen van reglementen en overige afspraken die nodig zijn om tot een herindeling van Afdeling 9 te komen zullen vanaf een volgende fase worden meegenomen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9
P.S. we gaan er vanuit dat verenigingen, cc’s en kringen die niet reageren akkoord zijn met ons voorstel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *