Diverse aandachtspunten seizen 2019

Nieuwe Iveco
28 maart 2019
Notulen ALV 7 maart jl.
4 april 2019

Diverse aandachtspunten seizen 2019

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Graag vraag ik u zo kort voor aanvang van het nieuwe seizoen uw aandacht voor de volgende zaken.
In eerste plaats wil ik u informeren over de kosten welke Compuclub in rekening gaat brengen. Zoals op onze ledenvergadering van 7 maart jl. al is aangegeven zouden wij nog met hen in overleg. Dit omdat er afgelopen winter het nodige binnen onze afdeling is veranderd. Uit de aanpassingen die voor de nieuwe spelgebieden nodig zijn vloeien kosten voort. Om deze kosten te dekken is afgesproken om het rekengeld/administratie kosten invliegduiven te verhogen naar 2,2 cent per ingekorfde duif. Dit is een verhoging van 0,2 cent per duif. De prijzen van een papieren uitslag zijn €1,80 voor de CC-uitslag, €1,44 voor de noord-zuid uitslag dagfond en de afdelingsuitslag marathon kost ook €1,44.
Zoals u in de verschillende stukken van de NPO (o.a. in “Op de Hoogte”) al hebt kunnen lezen brengt de NPO dit seizoen eenmalig 2 cent per ingekorfde duif in rekening. Deze 2 cent zijn bedoeld om de adviezen vanuit de “Adviescommissie Veiligheid Concoursen” uit te voeren. Als bestuur hebben wij besloten, mede gezien de 5% vrachtverhoging en de verhoging van Compuclub, om deze kosten niet aan onze leden door te berekenen maar voor eigen rekening te nemen.
Op de website van Compuclub is het vliegprogramma voor Autokon te downloaden. Nu is gisterochtend een nieuwe versie van ons vliegprogramma geplaatst. Dit omdat in de oudere versie een foutje zat met de vluchtcodes C. Verenigingen die het vliegprogramma al hadden gedownload wil ik erop wijzen dat er eerst een seizoensopruiming moet worden gehouden voordat het nieuwe programma kan worden gedownload.
Reclame’s op de uitslagen kunnen komend seizoen door CC-1 t/m CC-5 bij ondergetekende worden ingeleverd via secretaris@afdeling9.nl. De verenigingen van CC-6 t/m CC-9 kunnen de reclame’s inleveren bij Wim Jacobs via info@harjac.nl.
Om misverstanden te voorkomen met het zetten van duiven en poules wil ik u de niveaus waarop de duiven gezet kunnen worden nogmaals doorgeven. Niveau 1 is voor de vereniging. Niveau 2 is voor de CC. Niveau 3 is voor noord (CC 1-5) en zuid (CC 6-9). Voor de verenigingen van CC 1-3 is er op niveau 4 het kringspel.
Volgende week zaterdag 13 april a.s. staat voor CC-5 t/m CC-9 (V15) Heusden-Zolder op het programma. Op de losplaats in Heusden-Zolder zijn op 13 en 14 april a.s. Speedway wedstrijden en daardoor is de losplaats in Heusden-Zolder niet beschikbaar. De duiven van CC-5 t/m CC-9 gaan daarom op 13 april a.s. naar Tongeren. Voor zover bekend is op de overige data de losplaats in Heusden-Zolder wel beschikbaar.
Ik wil u erop wijzen dat ook in het nieuwe seizoen na het inkorven en voor 21.00 uur het aantal manden/duiven dient te worden doorgegeven via inmanden.nl. Ik weet niet of inmanden.nl al helemaal op de nieuwe indeling is afgestemd. Wanneer dit nog niet helemaal gerealiseerd is zal dit binnenkort worden afgerond. Ik vraag u dan tot die tijd op de oude wijze het aantal manden/duiven door te geven. Wanneer u als vereniging niet inkorft bent u ook verplicht om dit in inmanden.nl aan te geven voor 16.00 uur op de dag van inkorven. Wanneer u op voorhand al weet dat u één of meerder vluchten niet inkorft dan kun u dit nu al in inmanden.nl aangeven. U heeft er dan het gehele jaar geen omkijken meer naar.

Tot slot wil ik u mooi en succesvol vliegseizoen toewensen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9

PastedGraphic-3.png

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *