Midfondclub
18 april 2019
Uitslagen V16/46 + niveau 2
26 april 2019

Invliegduiven

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn is het dit seizoen, m.u.v. de Nationale en Sectorale vluchten, toegestaan om deel te nemen met invlieg duiven. De regeling voor invlieg duiven houdt in dat u als lid een keuze kunt maken om mee te doen aan het concours of uw duiven als invliegduif buiten het concours om te laten trainen. Wanneer er voor invlieg duiven wordt gekozen houdt dit in dat alle ingekorfde duiven als invlieg duif meegaan. U kunt in uw klok aangeven dat er invliegduiven worden gespeeld. Invliegduiven dienen geregistreerd te worden via de inkorfantenne of op een officiële inkorfstaat in geval er gummiringen worden gebruikt.

Er zijn diverse leden die hebben gevraagd of het ook mogelijk is om met een deel van de duiven als invliegduiven deel te nemen. Deze mogelijkheid is er niet! De leden die dit graag zouden willen kunnen, m.u.v. de Nationale en Sectorale vluchten, wel een deel van de duiven buiten concours houden in niveau 2 en hoger.

Deze mogelijkheid gaat als volgt te werk. Op niveau 1 (verenigingsniveau) staan alle duiven verplicht in concours. Dit is het zogenaamde verplichte spel. Aan niveau 2 en hoger kan met een minder aantal duiven worden deelgenomen. Het aantal duiven dat in niveau 2 wordt ingegeven geldt dan voor alle overige niveaus. Het is dus niet mogelijk om per niveau met een verschillend aantal duiven deel te nemen! En tijdens de Nationale en Sectorale concoursen is het verplicht dat alle duiven op alle niveaus deelnemen aan het concours.

Voor de duidelijkheid willen wij nog een keer vermelden dat het niet is toegestaan om deel te nemen met “trainingsduiven”. Dit betekend dat in de grensstreek ook geen Duitse leden hun duiven kunnen komen aanbieden voor een trainingsvlucht! Wanneer er vanuit Duitsland belangstelling is om de duiven op te leren voor de NU-vluchten dan kunnen de Duitse verenigingen zich hiervoor bij de secretaris van de afdeling melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *