Een bericht van het bestuur Afdeling 9
19 april 2020
De trainingsvluchten gaan door!
14 mei 2020

Start seizoen 2020 Update!

Update zondag 10 mei 18.45 uur:

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Afgelopen vrijdagavond heeft u van ons het onderstaande bericht ontvangen. Graag willen wij u bij deze van een update voorzien.
Het streven is om komend weekend (zaterdag 16 mei a.s.) een trainingsvlucht te gaan organiseren. Voor Noord een vlucht vanuit Kalkar en voor Zuid een vlucht vanuit Venlo. Om dit mogelijk te maken zal er deze week nog veel werk moeten worden verzet. Als bestuur moeten wij een plan van aanpak indienen die goedgekeurd moet worden en daarnaast zal er bij alle verenigingen een inspectie moeten plaatsvinden. Met het plan van aanpak zijn wij al druk bezig. De inspecties willen wij graag vanaf komende dinsdag uitvoeren. Als bestuur horen wij graag van de verenigingen of ze al gereed zijn met de voorbereidingen. De secretaris van elke vereniging kan dit doen door een mail te sturen aan de secretaris via secretaris@afdeling9.nl Graag hierbij doorgeven met wie wij contact (liefst met een 06-nummer) kunnen opnemen om een afspraak te maken voor de inspectie.
De vereniging die nog niet gereed zijn en komend weekend willen meedoen aan de trainingsvlucht hebben tot en met woensdagavond de tijd om het e.e.a. voor elkaar te maken en zich aan te melden voor de inspectie. Verenigingen die komende woensdag de voorbereidingen niet hebben afgerond en de inspectie niet hebben aangevraagd kunnen komend weekend niet deelnemen aan de trainingsvlucht. Het is de leden van deze verenigingen niet toegestaan om bij een andere vereniging te gaan inkorven.
Zoals het er nu naar uitziet komt er dit seizoen geen Nationaal vliegprogramma en kunnen de afdelingen hun programma vrij invullen. Als bestuur hebben wij besloten om het vliegprogramma dat u aantreft in de onderstaande link te gaan vervliegen. Mocht er in de komende weken toch een Nationaal vliegprogramma worden uitgegeven dan zullen wij ons programma daarop afstemmen.
Zoals het er nu naar uitziet is het de komende weken nog niet mogelijk om vanuit België en Frankrijk te gaan vliegen. Vandaar wij ons voorlopig concentreren op vluchten vanuit Duitsland en Luxemburg. In de bijlage zijn de losplaatsen vermeld tot en met het eerste weekend van juli. Tegen die tijd hopen we meer duidelijkheid te hebben over het vervolg van het seizoen 2020. Daarnaast zullen wij nog contact zoeken met andere afdelingen over een invulling van de marathonvluchten. Zeker is al wel dat hiervoor de grens van Frankrijk eerst open moet zijn.
In de loop van de week ontvangt u nog meer informatie van ons. Zo zullen wij u uiterlijk donderdagavond laten weten of de trainingsvluchten komend weekend definitief doorgaan. Verder ontvangt u nog informatie over de ophaalschema’s, vrachtgelden en het gebruik van inmanden.nl.
We vertrouw erop u hiermee voor eerst weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

——————————————————————————————————————————

Bericht vrijdag 8 mei 20.00 uur:
Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),
Zoals u wellicht al gelezen hebt zijn er onder voorwaarden mogelijkheden om het seizoen te starten vanaf maandag 11 mei a.s. Voor degene die deze informatie gemist heeft verwijzen wij u graag naar de onderstaande links.
Zoals u in de gestelde voorwaarden kunt lezen is er door u en ons nog veel werk te verzetten alvorens wij daadwerkelijk mogen starten. Voor de verenigingen geldt dat ze moeten voldoen aan de regels die vermeld staan in het protocol. We verwijzen u daarbij naar het filmpje dat is bijgevoegd zodat u precies kunt zien wat er van u verlangt wordt.
Als bestuur dienen wij controle uit te voeren of u als vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zodra wij alle verenigingen hebben gecontroleerd kunnen wij goedkeuring aanvragen om te mogen starten met het seizoen 2020. Het is dus aan de verenigingen om alles op kort termijn voor elkaar te hebben.
Daarnaast dienen de verenigingen die nog geen (digitale) hok- en entlijsten alsmede de entverklaring hebben ingeleverd dit te doen voor a.s. vrijdag 15 mei Inleveren kan via hoklijst@afdeling9.nlentlijst@afdeling9.nl
Hoe eerder u en wij de voorwaarden voor elkaar hebben des te eerder kunnen wij starten!
Als bestuur hebben wij de vliegprogramma’s al klaar liggen. Voor elk programma hebben wij losplaatsen in de normale vlieglijn België-Frankrijk en via de lijn langs de grens met België-Frankrijk door Duitsland klaar liggen. Dit programma zullen wij bekend maken zodra wij weten wanneer wij definitief gaan starten.
Op dit moment zijn de Belgische en Franse grenzen nog gesloten. Het lijkt daarom voor de hand te liggen dat wij voorlopig vluchten vanuit Duitsland gaan organiseren. Dit zullen wij ook blijven doen als de Belgische grens geopend is maar de Franse grens nog niet. Het heeft op dat moment geen zin om samen met alle Belgen en de Nederlandse afdelingen die niet naar Duitsland gaan wekelijks vanuit Quiévrain of Chimay te gaan vliegen. Het wordt dan te laat voordat wij mogen lossen en daarbij zijn kruislossingen niet te voorkomen. Als bestuur geven wij er daarom de voorkeur aan dat wij bij deze situaties vluchten zullen gaan organiseren vanuit Duitsland. Zodra de Franse grens geopend is zullen wij terug gaan naar onze vaste vlieglijn in Frankrijk. Mogelijk dat wij dit dan zullen doen met een tussenstap. Meer informatie hierover volgt later.
Als bestuur zullen wij u uiterlijk a.s. maandag verder informeren over hoe het e.e.a. gaat verlopen. Houdt er alvast rekening mee dat de controles vanaf a.s. dinsdag 12 mei worden uitgevoerd. We verzoeken u even te wachten met het stellen van vragen. Als bestuur moeten wij ook zelf nu eerst het e.e.a. op een rij zetten. We vragen hiervoor u begrip. Alvast bedankt.
We vertrouwen erop u hiermee voor eerst voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *