De trainingsvluchten gaan door!

Start seizoen 2020 Update!
8 mei 2020
Aandachtspunten
22 mei 2020

De trainingsvluchten gaan door!

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Mijn excuses voor de iets latere reactie. Het had vanochtend nogal wat voeten in de aarde maar uiteindelijk heb ik een goed bericht voor u. De trainingsvluchten gaan door!

Vanavond wordt er ingekorfd voor Kalkar (Noord) en Venlo (Zuid). De duiven worden opgehaald volgens ophaalschema A. Het vrachtgeld bedraagt €0,52 per duif.

Het is belangrijk dat alle verenigingen hun zaken goed op orde hebben. Daarom nog even een korte herinnering. Vandaag wordt de poster uitgegeven door de NPO. We verzoeken de verenigingen dringend deze bij de ingang op te hangen. Verder is het belangrijk dat het (NPO) protocol dat geldig is uitgeprint voor handen ligt bij een eventuele controle van de handhaving (Politie-BOA).

Afgelopen woensdag heeft P.V. het Stadsveld uit Enschede bezoek gekregen van een BOA. Naar aanleiding hiervan is de discussie op gang gekomen of wij vanavond wel mochten inkorven. Bij deze wil ik duidelijk stellen dat P.V. het Stadsveld geen enkele blaam treft dat deze discussie is ontstaan. Het had ook uw vereniging kunnen overkomen dat de handhaving op bezoek kwam.

Mocht u bezoek krijgen van de handhaving dan is het raadzaam het protocol bij de hand te hebben en er zorg voor te dragen dat de geldende regels strikt worden nageleefd! In de onderstaande link treft u een schrijven aan met hoe u met een handhaver kunt omgaan. We adviseren u deze bijlage goed door te nemen en de adviezen op te volgen. Ook is het raadzaam het kantine gedeelte gesloten te houden. Dit geldt ook voor de drie aanwezigen in het clublokaal. Zij mogen ook geen consumptie nemen tussendoor.

 

FAQ toezicht door een BOA


Zoals gebruikelijk geven alle verenigingen vanavond het aantal ingekorfde duiven weer door via inmanden.nl. Bij inmanden.nl zijn enkele zaken veranderd. De term kringen is o.a.  gewijzigd in Noord-Zuid. Door deze wijziging is het mogelijk dat sommige verenigingen problemen hebben met inloggen. Bij problemen kan er contact worden opgenomen met Toon Roes. Tel. 06-11860469 of toonroes@hotmail.nl Toon zal jullie dan verder helpen.

Het vliegprogramma voor Autokon is als het goed is in de loop van de middag via de website van Compuclub te downloaden. Mocht dit iets later worden dan heeft geen zin om hierover vragen te gaan stellen bij Compuclub.

Inmiddels zijn er ontwikkelingen over het openstellen van de buitenlandse grenzen. Zo is het inmiddels bekend dat wij ook Frankrijk weer in mogen. We hopen op kort termijn ook te horen wanneer de grenzen van België worden opengesteld. Om jullie van de actueelste informatie te voorzien zullen wij na het weekend een uitgewerkt vliegprogramma uitbrengen.

Mochten er nog vragen zijn dan verzoek ik u deze via de mail (secretaris@afdeling9.nl) aan mij te stellen. Alvast bedankt.

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Afdeling 9

Arjan van de Willige
Secretaris

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *