Definitief vliegprogramma en kampioenschappen 2020 Afdeling 9

Jeugdcompetitie 2020
7 juni 2020
VNCC 2020
23 juni 2020

Definitief vliegprogramma en kampioenschappen 2020 Afdeling 9

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),
Zoals ik u heb toegezegd zou ik u vandaag informeren over de definitieve invulling van ons resterende vliegprogramma 2020. Via de onderstaande links treft u de nodige informatie aan. Naast het definitieve vliegprogramma is er ook een nieuwe versie van de NIC 2020 en het ophaalschema bijgevoegd. Verder treft u een overzicht van onze kampioenschappen 2020 aan.
Ten opzichte van ons eerder uitgegeven vliegprogramma zijn er enkele wijzigingen. De reden van de wijziging is dat de NPO voor de Nationale kampioenschappen 2020 weken heeft aangewezen waarin de vluchten zijn vastgesteld die meetellen. Wij hebben als afdeling ons vliegprogramma en kampioenschappen hierop afgestemd. In het overzicht van het vliegprogramma is aangegeven welke weken er tellen voor de Nationale kampioenschappen. Op onze website zullen wij binnenkort publiceren wat de overige regels zijn die gelden voor de Nationale kampioenschappen.
De NPO heeft van de overheid het dringende verzoek gekregen om geen boordevol Nationaal vliegschema samen te stellen. Dit past niet bij de bijzondere omstandigheden waarin wij op dit moment verkeren. Mede daarom is ons door de NPO verzocht om dubbelvluchten (met de oude duiven) zoveel mogelijk te vermijden. Als bestuur hebben wij daarom besloten om voor de midfond en dagfond alleen de vluchten over te nemen die meetellen voor de Nationale kampioenschappen.
In het uitgewerkte vliegprogramma is aangegeven welke vluchten er in een NIC moeten worden ingekorfd. Voor alle overige vluchten geldt dat deze vanuit de eigen vereniging mogen worden ingekorfd mits er voldoende deelnemers zijn. In de bijlage is aangegeven welke verenigingen NIC zijn op welke Nationale vluchten.
De kampioenschappen zijn zoveel mogelijk vastgesteld op basis van de afspraken die wij hebben gemaakt in onze ledenvergadering van afgelopen februari. Hierdoor tellen op de jonge duiven en natourvluchten niet alle vluchten mee voor het kampioenschap. Op alle andere onderdelen hebben wij minder vluchten dan het afgesproken aantal dat zou meetellen. Hierdoor tellen voor de overige kampioenschappen alle vluchten mee. Alleen voor het duifkampioenschap marathon maken wij een uitzondering. Hier tellen twee vluchten i.p.v. de afgesproken drie. De reden dat wij hier afwijken van de eerder gemaakte afspraak is dat onder normale omstandigheden de marathonduiven maar twee keer gespeeld kunnen worden.
De Nationale vluchten zijn vastgesteld door de NPO. De losplaatsen van de sectorale vluchten zijn inmiddels afgestemd met de afdelingen van Sector 3. Op A30 gaan Sector 3 en Sector 4 samen naar Périgueux.
Ik heb Compuclub gevraagd om een nieuw vliegprogramma voor Autokon uit te brengen. Op dit moment is nog niet bekend op welk termijn hieraan gehoor kan worden gegeven.
Compuclub is op dit moment nog druk met alle aanpassingen die noodzakelijk zijn om de de uitslagen weer op normale wijze te kunnen uitrekenen. Binnenkort zal Compuclub de vluchtverloop lijsten van afgelopen weekend omzetten in definitieve uitslagen met tussenstanden. Compuclub heeft op dit moment zeer veel werk met het aanpassen van hun software. Helaas gaat dit niet met een druk op de knop. Er zijn voor aanvang van dit seizoen diverse wijzigingen geweest waardoor het niet mogelijk is de software van vorig seizoen terug te zetten. Helaas kan het e.e.a. alleen voor elke afdeling/CC/vereniging handmatig worden teruggezet. Dit neemt de nodige tijd in beslag. Als bestuur kunnen wij niet anders dan onze waardering uitspreken aan Compuclub voor het vele werk dat ze op dit moment verrichten. Ze zijn 24 uur per dag bezig om alles op kort termijn weer voor elkaar te hebben. Ik vraag dan ook graag uw begrip voor het feit dat het allemaal iets langer duurt dan u wenst.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *