D.A.T. (E31) Fay-aux-Loges (Issoudun)
30 juli 2020
Komend weekend (E31-J31) 1 augustus a.s.
30 juli 2020

Naleven Protocol 3.0

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Namens het bestuur wil ik graag uw aandacht vragen voor de naleving van het Protocol 3.0. Het is ons gebleken dat er in onze afdeling verenigingen zijn die de naleving van het Protocol 3.0 minder nauwkeurig beginnen te nemen. Als bestuur vinden wij deze situatie zorgelijk vandaar deze mail.
De laatste weken zien wij via het nieuws dat het aantal Coronavirus besmettingen weer toeneemt. Het gevolg hiervan is dat er weer strakkere maatregelen worden genomen op het virus te stoppen. Ook de duivensport ontkomt niet aan nieuwe maatregelen. De eerste maatregel is inmiddels genomen door het voorlopige sluiten van de losplaatsen in de omgeving van het Belgische Antwerpen. Hieronder vallen onder anderen de losplaatsen Duffel, Geel, St. Job in ’t Goor en Minderhout.
Als wij onze hobby de rest van het seizoen ook willen uitoefenen is het belangrijk dat wij de regels gesteld in het Protocol 3.0 naleven! Het is daarom in eerste plaats belangrijk dat de hygiëne voorschriften en de anderhalve meter regels blijven worden nageleefd. Inkorven mag alleen volgens de gestelde regels in het Protocol 3.0. Dit betekent onder anderen dat de inkorver de duiven alleen inkorft en dat de deelnemer zijn eigen duiven niet mag aangeven!
Het aangeven van de eigen duiven is niet noodzakelijk om de duivensport te kunnen uitoefenen. Voor onze gezondheid is het onderling afstand bewaren wel belangrijk. Vandaar dat het niet is toegestaan om de duiven zelf aan te geven tijdens het inkorven. Ook het zelf aangeven van de duiven op een andere wijze, bijvoorbeeld via een scherm van plexiglas etc., is niet toegestaan.
In de onderstaande link treft u nogmaals het Protocol 3.0 aan. Ik verzoek u dringend om notie te nemen van de inhoud en deze als vereniging na te leven. Voor zover u het nog niet gedaan hebt verzoek ik u ook om een uitgeprinte versie van het Protocol 3.0 voor handen te hebben liggen voor eventuele controles van de handhaving.
Als afdeling voeren wij steekproefgewijs controles uit op naleving van het protocol bij de verenigingen van onze afdeling. Wanneer wij constateren dat verenigingen het niet zo nauw nemen met de gestelde regels uit het Protocol 3.0 lopen ze het risico dat wij hen een inkorf verbod moeten opleggen. Als bestuur zullen wij er ons niet voor schromen om dit te doen indien dat noodzakelijk blijkt. Echter vertrouwen wij erop dat u het niet zover laat komen dat wij deze ongewenste maatregel moeten nemen.
Het openstellen van de kantine van het clubgebouw mag alleen als de regels van de Koninklijke Horeca Nederland worden opgevolgd. Ook hier zijn de hygiëne voorschriften en anderhalve meter afstand houden een belangrijke voorwaarde om open te zijn. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar de website van de Koninklijke Horeca Nederland. www.khn.nl
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *