Definitieve agenda ledenvergadering 23 november a.s. Afdeling 9

Kampioenen 2020 Afdeling 9 Update!
2 oktober 2020
Stream ledenvergadering aanstaande maandag 23 november
21 november 2020

Definitieve agenda ledenvergadering 23 november a.s. Afdeling 9

Geachte bestuurder, beste sportvriend(in),

In de onderstaande links treft u de agenda met bijbehorende stukken aan voor onze ledenvergadering welke op maandag 23 november a.s. wordt gehouden.
Zoals bekend zal onze ledenvergadering digitaal worden gehouden. Dit houdt in dat onze ledenvergadering op 23 november a.s. via een livestream op YouTube te volgen zal zijn. De link hiervoor zullen wij u binnenkort bekend maken.
Tijdens de digitale ledenvergadering zal alleen een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn met enkele personen van de techniek om de live uitzending mogelijk te maken. De afgevaardigde van elke vereniging kan vooraf aan onze ledenvergadering schriftelijke vragen stellen welke wij tijdens de vergadering zullen behandelen. Er kunnen tijdens de live ledenvergadering zelf geen vragen worden gesteld ook zullen er live geen discussies plaatsvinden. Eventuele stemmingen zullen ook schriftelijk door de afgevaardigden voorafgaande aan onze ledenvergadering worden uitgebracht. Deze stemmingen zijn door de Covid-19 noodwet rechtsgeldig.
Alle afgevaardigden hebben hierover inmiddels nadere informatie ontvangen. Daarin staat onder anderen vermeld dat ze tot 72 uur voor aanvang van de vergadering hun vragen kunnen stellen en stemmen namens de vereniging kunnen uitbrengen. Op 23 november zullen de vragen worden behandeld en de uitkomsten van de stemmingen bekend worden gemaakt.
Via de onderstaande link treft u de voorstellen en amendementen aan welke wij namens Afdeling 9 bij de NPO hebben ingediend.
Eén van de amendementen betreft een voorstel voor het Nationale vliegprogramma 2020. In de link met het vliegprogramma 2020 treft u daarom ook twee varianten aan van het Nationale Vliegprogramma 2021. Onze beweegreden hiertoe kunt u lezen in het schrijven dat wij bij de NPO hebben ingediend. Alle overige informatie over de NPO-ledenraad van 28 november a.s. kunt u vinden via de onderstaande link.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *