Arjan

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 8 maart a.s. in Zalencentrum de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:    Update agenda geplaatst op 14 februari!

 1. Opening
 2. Appél Kiesmannen
 3. Notulen ledenvergadering 31 oktober 2017
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Financieel verslag 2016-2017 en begroting 2018
 6. Jaarverslag Secretariaat 2017
 7. Bestuursvoorstellen
 8. Afdelingskampioenschappen 2018
 9. NPO-ledenraad 10 maart a.s.
 10. Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad 2018
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

14 februari 2018

Agenda Ledenvergadering Afdeling 9

Geachte heer, mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 8 maart a.s. […]
9 februari 2018

Informatie DAT

Beste duivenliefhebber, Na een succesvol eerste jaar organiseert de Dagfondclub Achterhoek Twente ook in 2018 weer attractieve concoursen en kampioenschappen op de 6 dagfond vluchten en […]
5 februari 2018

Kring 1 Classic Twente Update!

In 2018 wordt de 1e editie van de Kring Classic Twente georganiseerd. Deelname staat open voor iedereen uit Nederland die een kwalitatief goede jonge duif 2018, […]
1 februari 2018

Nieuw bestuur Kring 1

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in), Langs deze weg wil ik u meedelen, dat Kring 1 weer over een voltallig bestuur beschikt. Op de buitengewone algemene ledenvergadering, welke […]