Geen categorie

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 5 november a.s. in Zalencentrum de Gebrande Waateren, Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Appél Kiesmannen
 3. Notulen ALV 8 maart 2018
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Terugblik seizoen 2018.
 • Voorlopige vervoerscijfers 2018.
 • Stand van zaken klimaatmeting containers.
 • Huurovereenkomst nieuwe Iveco.
 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Ben Geerink en Martin Bakker.

Het bestuur stelt voor om als nieuwe bestuursleden van Afdeling 9 de heer Gert Visser uit Aalten en de        heer Douwe Kuipers uit Tilligte te benoemen. Tevens stelt het bestuur voor om de heer Gert Visser te benoemen tot voorzitter van Afdeling 9.

Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 27 oktober a.s. bij de secretaris van de afdeling.

 1. Bestuursvoorstellen
 1. Voorstel NU
 1. Vliegprogramma 2019
 1. Agenda NPO Ledenvergadering van zaterdag 10 november a.s.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting
8 oktober 2018

Ledenvergadering Afdeling 9 op 5 november a.s.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 5 november a.s. in Zalencentrum de […]
19 september 2018

Actuele (bonnen)verkopen in Afdeling 9

Elk winter vinden er diverse (bonnen)verkopen plaats van verenigingen en leden uit onze afdeling. Via dit bericht vindt u de bij ons bekende verkopen. Houdt u […]
10 augustus 2018

Nieuws van de DAT

Geacht DAT lid, Voor onze jonge duiven is het in deze uitzonderlijke zomer niet gemakkelijk. Het is daarom begrijpelijk en verstandig dat het Afdelingsbestuur daarop inspeelt […]
7 juni 2018

Pilot spelgebieden Afdeling 7-8-9

Beste Sportvriend(in), Zoals op de ledenvergadering (8 maart jl.) en via het informatieboekje van onze afdeling al bekend is gemaakt wordt er dit seizoen een pilot […]