Reglement Jeugdcompetitie 2019

Notulen ALV 7 maart jl.
4 april 2019
Midfondclub
18 april 2019

Reglement Jeugdcompetitie 2019

Reglement Jeugdcompetitie Afdeling 9 Oost-Nederland 2019

Inleiding

Voor de jeugdleden van Afdeling 9 Oost-Nederland is er een eigen Jeugdcompetitie. De Jeugdcompetitie wordt georganiseerd door de Jeugdcommissie. Alle jeugdleden in onze Afdeling kunnen hieraan deelnemen. Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn er regels opgesteld. Deze zijn verwerkt in het “Reglement Jeugdcompetitie”.

 

Deelname en aanmelding

Jeugdleden mogen meedoen aan de Jeugdcompetitie vanaf het jaar waarin ze 7 jaar worden. Jeugdleden mogen meedoen aan de Jeugdcompetitie tot en met het jaar dat ze 18 jaar worden. De jeugdleden van onze Afdeling worden verdeeld in twee groepen.

 

  1. Zelfstandige jeugdleden.

Dit zijn jeugdleden die zelfstandig de duivensport beoefenen. Deze groep neemt deel aan de Jeugdcompetitie als zelfstandig jeugdlid. Zelfstandige jeugdleden dienen een eigen NPO-lidnummer te hebben. Dit wordt aangevraagd door de basisvereniging bij het aanmelden van het lidmaatschap.

 

  1. Pupillen jeugdleden.

Jeugdleden die de duivensport beoefenen samen met een senior lid nemen deel aan de Jeugdcompetitie als pupil. Een pupil jeugdlid dient een eigen NPO-lidnummer te hebben en ook een hoklijst in te leveren. Dit wordt aangevraagd door de basisvereniging bij het aanmelden van het lidmaatschap. Naast een eigen NPO-lidnummer dient deze groep jeugdleden samen met het senior lid ook een combinatie lidnummer te hebben. Onder dit combinatie lidnummer dienen het pupillen jeugdlid en het senior lid samen deel te nemen aan de vluchten. De basis vereniging kan een combinatie lidnummer aanvragen via de ledenadministratie.

 

Nieuwe jeugdleden kunnen gedurende het gehele seizoen instappen als deelnemer aan de Jeugdcompetitie. De deelname start vanaf het moment dat de hoklijst is ingeleverd. De hoklijst moet op maandag binnen zijn om de eerstvolgende zaterdag al mee te kunnen doen. Wanneer de hoklijst na maandag wordt ingeleverd gaat de deelname een week later van start.

 

Kosten deelname Jeugdcompetitie

Binnen de duivensport wordt er aan de leden contributie gevraagd. Dit geldt ook voor de jeugdleden. Wel zijn er voor de jeugdleden binnen Afdeling 9 afspraken gemaakt. Zo wordt er door de Afdeling geen contributie van de jeugdleden gevraagd. Wel dienen de jeugdleden de Nationale bijdrage en contributie van de NPO te betalen. Verder is de deelname aan de Jeugdcompetitie gratis.

 

Hoklijsten

De deelnemende jeugdleden dienen gedurende het seizoen drie keer over een eigen hoklijst in te leveren. Met de duiven die vermeld staan op deze hoklijsten kan men alleen deelnemen aan de Jeugdcompetitie. De zelfstandige jeugdleden en de pupillen jeugdleden leveren verschillende hoklijsten in.

De eerste hoklijst voor de oude duiven dient uiterlijk op zaterdag  19 april 2019 voor 10.00 uur te zijn ingeleverd. Op deze hoklijst mogen maximaal 15 oude duiven vermeld worden. De tweede hoklijst, voor de jonge duiven, dient uiterlijk maandag 24 juni 2019te zijn ingeleverd. Op deze lijst mogen maximaal 15 jonge duiven vermeld worden. Voor de natour mogen er 15 jonge en/of oude duiven op de hoklijst staan. Deze lijst dient uiterlijk maandag 12 augustus2019binnen zijn. Hoklijsten worden rondgestuurd via de secretarissen en kunnen worden ingeleverd bij Wim Jacobs via info@harjac.nl

Het format van de originele hoklijsten is Excel. Dit is haast voor iedereen te bewerken. De wens is om de lijsten zoveel mogelijk ook als Excel bestand weer in te leveren. Dit maakt het de secretaris een stuk gemakkelijker dan allerlei gescande of Pdf-bestanden.

Hoklijst (Excel) Jeugd 2019

Aan elke vlucht mogen de jeugdleden alleen meedoen met de duiven van hun eigen hoklijst. Daarnaast nemen deze duiven ook deel bij de senioren. Voor de pupillen jeugdleden geldt verder dat hun duiven bij inkorving op de hoklijst vermeld.

 

Kampioenschappen, wedvluchten en uitslagen

In de Jeugdcompetitie zijn de volgende kampioenschappen te behalen: Oude duiven, Jonge Duiven, Natour en Generaal. Op elk onderdeel zijn er 10 kampioenen. Er is een onaangewezen en aangewezen kampioenschap.

 

Ook de vluchten welke op zondag worden gehouden tellen mee voor de Jeugdcompetitie. Voor de principiële leden zal er zo nodig net als bij de senioren een kampioenschap “min zondag” worden georganiseerd.

 

Voor de Jeugdkampioenschappen tellen de volgende vluchten:

Voor het Oude duiven kampioenschap tellen de vluchten V17, V18, V21, V23, alleen deze vitesse vluchten tellen voor het kampioenschap.

M19, M20, M22, M24, M26.Hiervan tellen 4 van de 5 vluchten.

Voor het Jonge duiven kampioenschap tellen de vluchten J28, J29, J30, J32. alleen deze jonge duiven vluchten tellen voor het kampioenschap.

Voor het Natour kampioenschap tellen de vluchtenN34, N35, N36, N37., alleen deze tellen allemaal mee voor het kampioenschap.

Voor het Generaal kampioenschap tellen alle bovengenoemde vluchten bij elkaar opgeteld gedeeld door 2.

Alle bovengenoemde vluchten zijn tevens attractie vluchten.

Wij hebben dit jaar ook enkele vluchten buiten het generaal kampioenschap.

Dit zijn; E21, E23, E25.Hiervan maken wij een apart kampioenschap.

Ook vervliegen wij een overnacht vlucht A25 Périgueux met leuke prijzen.

 

Voor de kampioenschappen Oude duiven, Jonge duiven en Natour geldt dat er minimaal twee vluchten moeten zijn doorgegaan voordat er een kampioenschap wordt vervlogen.

 

De jeugdleden worden verdeeld in drie regio’s. Jeugdleden uit CC-1 t/m CC-3 worden ingedeeld in “Regio 1”. De jeugdleden uit CC-4 en CC-5 in “Regio 2” en de jeugdleden uit CC-6 t/m CC-9 worden ingedeeld in “Regio 3”.

 

Op elke vlucht wordt er een afdelings- en regio uitslagen gemaakt volgens een prijsverhouding 1 op 3. Daarbij krijgt de eerste duif 100 punten. Het punten aantal telt daarbij af naar 50 afhankelijk van het aantal prijsduiven. Jeugdleden krijgen alleen punten voor hun eerste prijsduif op de uitslag. We spelen dus om de eerste uit de klok. Voor het aangewezen kampioenschap telt 1 van de 2 aangewezen duiven.

 

Attractie en poulen

In de Jeugdcompetitie kan niet gepould worden. Wel worden er op een aantal vluchten gratis prijzen vervlogen.  Deelname daaraan is gratis en gaat automatisch. De attractie vluchten worden uitsluitend gehouden op zaterdagvluchten!

 

De hoofdprijs gaat naar de afdelingswinnaar en dat is een zak duivenvoer. Per regio is er voor de eerste 2 liefhebbers een duivenverrassingspakket. Het derde vermelde jeugdlid wint een verrassing prijs en het laatste vermelde jeugdlid wint een extra prijs. Per liefhebber kan maar één prijs per vlucht gewonnen worden. De afdelingswinnaar krijgt dus niet ook nog eens een duivenverrassingspakket. De prijzen schuiven dan allemaal 1 plaats op.

Verenigingstaken

De verenigingen zorgen ervoor dat de jeugdleden in hun vereniging worden geholpen met het invullen van de hoklijsten en met het indienen van eventuele reclames. Verder zorgt de vereniging van het jeugdlid ervoor dat de UDP-gegevens tijdig worden ingestuurd. Er hoeven niet apart wedvluchtgegevens worden ingezonden. Compuclub doet het rekenwerk.

 

Reclame

Als je het niet eens bent met de uitslag kun je reclame indienen. Dit kan tot en met de zondag in het eerstvolgende weekend na afloop van de vlucht waarop de reclame is gebaseerd.

 

Reclames dienen per email te worden ingediend bij de Jeugdcommissie door de contactpersoon van de vereniging. De reclames kunnen worden ingediend bij   Wim Jacobs via info@harjac.nl Reclames op andere wijze ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

De ingediende reclames worden behandeld en beoordeeld. Van de beoordeling wordt de contactpersoon op de hoogte gesteld. Gehonoreerde reclames worden verwerkt in de uitslag. Nadat de eventuele reclames zijn behandeld en nadat de reclame periode is afgelopen wordt de uitslag definitief gemaakt.

 

Verder worden voor de Jeugdcompetitie de reglementen van de NPO gehanteerd. Wanneer onverwachts dit reglement en de NPO-reglementen niet voorziene omstandigheden tegenkomen beslist de Jeugdcommissie hoe er verder gehandeld wordt. Ze doen dit in overleg met het Afdelingsbestuur.

 

Jeugdkampioenendag

Na afloop van het seizoen zullen de Jeugdkampioenen worden gehuldigd. Deze huldiging vindt plaats op zaterdagmiddag 9 november 2019 in Zalencentrum de Gebrande Waateren te Hengevelde. Noteer dit alvast in de agenda!

 

De jeugdcommissie wenst iedereen een fijn seizoen toe

met mooie en spannende vluchten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *