Uitleg besluitvorming M26 Morlincourt

Midfondclub
18 april 2019
Uitslagen en eindstand Classic Twente 2019
3 september 2019

Uitleg besluitvorming M26 Morlincourt

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Graag wil ik u namens het bestuur Afdeling 9 informeren over de besluitvorming betreffende het door laten gaan van de midfondvlucht M26 Morlincourt.

De laatste dagen is er veel overleg geweest over het wel of niet door laten gaan van de vluchten in het komende weekend (29 juni a.s.). Dit overleg heeft er voor gezorgd dat landelijk de jonge duivenvluchten niet zullen doorgaan. Hierover bent u gisteravond al geïnformeerd. Gezien de verliezen van afgelopen weekend en de vooruitzichten van komende zaterdag is het bestuur van mening dat dit het enige en juiste besluit is geweest.

Voor de oude duiven is de situatie anders. Deze groep duiven zijn meer ervaren en kunnen daardoor ook meer aan. Afgelopen dinsdag is er al overleg geweest met de NPO over de losplaats voor komend weekend. Dit omdat er nog steeds niet gelost mag worden in Laon. Op dat moment was er al discussie om deze week op vrijdagavond te gaan inkorven. Om op tijd op de losplaats aanwezig te zijn is voor een midfondvlucht met vrijdagavond-inkorving Péronne de enige optie. Als we naar oostelijker gelegen losplaatsen, bijvoorbeeld Dizy-le-Gros, moeten rijden zijn wij met onze duiven niet tijdig over. De NPO heeft ons afgelopen dinsdag al aangegeven dat wij als afdeling niet naar Péronne mogen. Waar wij wel naartoe zouden gaan moesten wij zelf maar uitzoeken.

Gisteren is er uitgebreid overleg geweest om tot een keuze voor de losplaats van komende zaterdag te komen. Daarbij is er een mailbericht van de NPO binnengekomen waarin ze adviseren om de jonge duivenvluchten af te gelasten en de oude duiven op vrijdagavond in te korven. Gisteren was de situatie nog steeds zo dat wij niet naar Péronne mochten omdat dit over de lijn Roodeschool-Parijs ligt. De minimale afstanden waren niet ingekort dus moesten wij een overweging maken wanneer wij zouden vertrekken en naar welke losplaats wij zullen gaan.

Wanneer wij op vrijdagavond naar Dizy-le-Gros zouden gaan zijn wij zaterdagochtend niet veel eerder dan rond 7.30 uur over. De duiven hebben dan minimaal twee uur rust nodig voordat ze gelost mogen worden. Dit betekend dan op zijn vroegst 9.30 uur los. Dit vinden wij als bestuur te laat.

Daarin speelt mee dat een rustperiode van twee uur tekort is. Ervaring leert dat vluchten waarin de hele nacht is gereden en de duiven maar twee uur rust hebben gehad slechter verlopen. De lossing verloopt moeizamer en het concours verloopt doorgaans onregelmatiger en staat langer open.

Als bestuur zijn wij van mening dat het belang van de duiven voorop hoort te staan. Als bestuur zijn wij van mening dat wij met Morlincourt als losplaats en op donderdagavond inkorven de juiste keuze hebben gemaakt. De duiven zijn morgen op tijd over en kunnen in de schaduw optimaal verzorgt worden. Morlincourt is een bos waarin zich aan het eind een open vlakte bevindt en waar de duiven gelost kunnen worden.

Vanochtend hebben wij een lossingsvergunning voor Morlincourt aangevraagd. Deze is ons door de NPO geweigerd. Ze verwijzen hierbij naar het hitteprotocol welke onlangs is gepubliceerd. Over dit hitteprotocol is nooit een besluit genomen door de NPO-ledenraad en bevat geen aanbevelingen voor midfondvluchten. Er wordt alleen gesproken over jonge duiven, natour en dagfondvluchten.

Vanmiddag is er overleg geweest met het bestuur en bureau NPO. De NPO blijft bij zijn standpunt, helaas zonder onderbouwing, dat elke afdeling op vrijdagavond moet inkorven. De afstanden en criteria voor de kampioenschappen worden voor een weekend terzijde gelegd. Ook zouden wij nu ineens wel naar Péronne mogen. Een handreiking die echter te laat komt om nog op te volgen.

Als bestuur hebben wij dit bericht met elkaar besproken. We zijn van mening dat de wij als bestuur van Afdeling 9 verantwoordelijk zijn voor onze duiven. Gezien het tijdstip van berichtgeving en het feit dat wij niet achter het besluit van de NPO staan om ons een vergunning te weigeren, hebben wij besloten om vanavond gewoon in te korven voor een midfondvlucht vanuit Morlincourt. Het gevolg hiervan is dat wij vanavond vertrekken zonder lossingsvergunning. Mogelijk kunnen wij ook nog andere sancties van de NPO verwachten. Deze zullen wij mocht het zover komen met u delen.

Het leek ons in ieder geval verstandig om u tijdig over te situatie te informeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur Afdeling 9

Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9

Comments are closed.