Reglement Jeugdcompetitie 2020

VNCC 2020
23 juni 2020
Overstaan E27 Fay-aux-Loges
4 juli 2020

Reglement Jeugdcompetitie 2020

Reglement Jeugdcompetitie Afdeling 9 Oost-Nederland 2020

Inleiding

Voor de jeugdleden van Afdeling 9 Oost-Nederland is er een eigen Jeugdcompetitie. De Jeugdcompetitie wordt georganiseerd door de Jeugdcommissie. Alle jeugdleden in onze Afdeling kunnen hieraan deelnemen. Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn er regels opgesteld. Deze zijn verwerkt in het “Reglement Jeugdcompetitie”.

 

Deelname en aanmelding

Jeugdleden mogen meedoen aan de Jeugdcompetitie vanaf het jaar waarin ze 7 jaar worden. Jeugdleden mogen meedoen aan de Jeugdcompetitie tot en met het jaar dat ze 18 jaar worden. De jeugdleden van onze Afdeling worden verdeeld in twee groepen.

  1. Zelfstandige jeugdleden.

Dit zijn jeugdleden die zelfstandig de duivensport beoefenen. Deze groep neemt deel aan de Jeugdcompetitie als zelfstandig jeugdlid. Zelfstandige jeugdleden dienen een eigen NPO-lidnummer te hebben. Dit wordt aangevraagd door de basisvereniging bij het aanmelden van het lidmaatschap.

 

  1. Pupillen jeugdleden.

Jeugdleden die de duivensport beoefenen samen met een senior lid nemen deel aan de Jeugdcompetitie als pupil. Een pupil jeugdlid dient een eigen NPO-lidnummer te hebben. Dit wordt aangevraagd door de basisvereniging bij het aanmelden van het lidmaatschap. Naast een eigen NPO-lidnummer dient deze groep jeugdleden samen met het senior lid ook een combinatie lidnummer te hebben. Onder dit combinatie lidnummer dienen het pupillen jeugdlid en het senior lid samen deel te nemen aan de vluchten. De basis vereniging kan een combinatie lidnummer aanvragen via de ledenadministratie.

 

Nieuwe jeugdleden kunnen gedurende het gehele seizoen instappen als deelnemer aan de Jeugdcompetitie. De deelname start vanaf het moment dat de hoklijst is ingeleverd. De hoklijst moet op maandag binnen zijn om de eerstvolgende zaterdag al mee te kunnen doen. Wanneer de hoklijst na maandag wordt ingeleverd gaat de deelname een week later van start.

 

Kosten deelname Jeugdcompetitie

Binnen de duivensport wordt er aan de leden contributie gevraagd. Dit geldt ook voor de jeugdleden. Wel zijn er voor de jeugdleden binnen Afdeling 9 afspraken gemaakt. Zo wordt er door de Kringen en Afdeling geen contributie van de jeugdleden gevraagd. Wel dienen de jeugdleden de Nationale bijdrage en contributie van de NPO te betalen. Verder is de deelname aan de Jeugdcompetitie gratis.

 

Hoklijsten

De deelnemende jeugdleden dienen gedurende het seizoen drie keer over een eigen hoklijst in te leveren. Met de duiven die vermeld staan op deze hoklijsten kan men alleen deelnemen aan de Jeugdcompetitie. De zelfstandige jeugdleden en de pupillen jeugdleden leveren verschillende hoklijsten in.

 

De eerste hoklijst voor de oude duiven dient uiterlijk op vrijdag  12 Juni 2020 voor 10.00 uur  te zijn ingeleverd. Op deze hoklijst mogen maximaal 15 oude duiven vermeld worden. De tweede hoklijst, voor de jonge duiven, dient uiterlijk  donderdag 30 juli 2020 te zijn ingeleverd. Op deze lijst mogen maximaal 15 jonge duiven vermeld worden. Voor de natour mogen er 15 jonge en/of oude duiven op de hoklijst staan. Deze lijst dient uiterlijk vrijdag 22 augustus 2020 binnen te zijn. Hoklijsten worden rondgestuurd via de secretarissen en kunnen worden ingeleverd bij Wim Jacobs via info@harjac.nl of Lute Bruinenberg jr. via lbruinenberg@hetstedelijklyceum.nl

 

Het formaat van de originele hoklijsten is Excel. Dit is haast voor iedereen te bewerken. De wens is om de lijsten zoveel mogelijk ook als Excel bestand weer in te leveren. Dit maakt het de secretaris een stuk gemakkelijker dan allerlei gescande of Pdf-bestanden. Aan elke vlucht mogen de jeugdleden alleen meedoen met de duiven van hun eigen hoklijst. Daarnaast nemen deze duiven ook deel bij de senioren.

 

Kampioenschappen, wedvluchten en uitslagen

In de Jeugdcompetitie zijn de volgende kampioenschappen te behalen: Oude duiven Snelheid, Dagfond, Jonge Duiven, Natour en Generaal. Op elk onderdeel zijn er 10 kampioenen. Er is een onaangewezen en aangewezen kampioenschap.

 

De vluchten welke op zondag worden gehouden tellen ook mee voor de Jeugdcompetitie. Voor de principiële leden zal er zo nodig net als bij de senioren een kampioenschap “min zondag” worden georganiseerd.

 

Voor de Jeugdkampioenschappen tellen de volgende vluchten:

Voor het Oude duiven kampioenschap Snelheid tellen de vluchten V24, V25, M25, M26, M28, M30, M32  6 van de 7 vluchten tellen voor het kampioenschap. Voor het Dagfond kampioenschap tellen de vluchten E27, E29, E31, E33,  3 van de 4 vluchten tellen mee voor het kampioenschap.Voor het Jonge duiven kampioenschap tellen de vluchten J30 t/m J37, 6 van de 8 vluchten  tellen mee voor het kampioenschap. Voor het Natour kampioenschap tellen de vluchten N34, t/m N38, 4 van de 5 vluchten tellen mee voor het Kampioenschap. Voor het Generaal kampioenschap tellen alle bovengenoemde vluchten bij elkaar opgeteld.

Alle bovengenoemde vluchten zijn tevens attractie vluchten.

Ook vervliegen wij een overnacht vlucht A30 Périgueux met leuke prijzen.

 

Voor de kampioenschappen Oude duiven Snelheid, Dagfond, Jonge duiven en Natour geldt dat er minimaal twee vluchten moeten zijn doorgegaan voordat er een kampioenschap wordt vervlogen.

 

Er worden uitslagen gemaakt volgens een prijsverhouding 1 op 3. Daarbij krijgt de eerste duif 100 punten. Het punten aantal telt daarbij af naar 50 afhankelijk van het aantal prijsduiven. Jeugdleden krijgen alleen punten voor hun eerste prijsduif op de uitslag. We spelen dus om de eerste uit de klok. Voor het aangewezen kampioenschap telt 1 van de 2 aangewezen duiven.

 

Attractie en poulen

In de Jeugdcompetitie kan niet gepould worden. Wel worden er op een aantal vluchten gratis prijzen vervlogen.  Deelname daaraan is gratis en gaat automatisch. De attractie vluchten worden uitsluitend gehouden op zaterdagvluchten!

 

De hoofdprijs gaat naar de afdelingswinnaar en dat is een zak duivenvoer. Per Noord/Zuid is er voor de 4e, 8e  12e prijs een duivenverrassingspakket. Het laatste vermelde jeugdlid wint een verrassing prijs. Per liefhebber kan maar één prijs per vlucht gewonnen worden. De afdelingswinnaar krijgt dus niet ook nog eens een duivenverrassingspakket. De prijzen schuiven dan allemaal 1 plaats op. Wanneer de vlucht op zondag is dan gaat het attractieconcours niet door. Wanneer dit een Oude duivenvlucht is dan wordt deze attractie verplaatst naar de eerste vlucht zonder geplande attractie. Bij de Jonge duiven en Natour komt de attractie te vervallen.

 

Verenigingstaken

De verenigingen zorgen ervoor dat de jeugdleden in hun vereniging worden geholpen met het invullen van de hoklijsten en met het indienen van eventuele reclames. Verder zorgt de vereniging van het jeugdlid ervoor dat de UDP-gegevens tijdig worden ingestuurd. Er hoeven niet apart wedvluchtgegevens worden ingezonden. Compuclub doet het rekenwerk.

 

Reclame

Als je het niet eens bent met de uitslag kun je reclame indienen. Dit kan tot en met de zondag in het eerstvolgende weekend na afloop van de vlucht waarop de reclame is gebaseerd.

 

Reclames dienen per email te worden ingediend bij de Jeugdcommissie door de contactpersoon van de vereniging. De reclames kunnen worden ingediend bij   Wim Jacobs via info@harjac.nl Reclames op andere wijze ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

De ingediende reclames worden behandeld en beoordeeld. Van de beoordeling wordt de contactpersoon op de hoogte gesteld. Gehonoreerde reclames worden verwerkt in de uitslag. Nadat de eventuele reclames zijn behandeld en nadat de reclame periode is afgelopen wordt de uitslag definitief gemaakt.

 

Verder worden voor de Jeugdcompetitie de reglementen van de NPO gehanteerd. Wanneer onverwachts dit reglement en de NPO-reglementen niet voorziene omstandigheden tegenkomen beslist de Jeugdcommissie hoe er verder gehandeld wordt. Ze doen dit in overleg met het Afdelingsbestuur.

 

Jeugdkampioenendag

Na afloop van het seizoen zullen de Jeugdkampioenen worden gehuldigd. Deze huldiging vindt plaats op zaterdagmiddag 14 november 2020 in Zalencentrum de Gebrande Waateren te Hengevelde. Mocht door het Corona virus blijken dat deze huldiging in november niet kan doorgaan dan zullen wij een andere invulling geven aan de prijsuitreiking en u daarover tijdig informeren.

 

De jeugdcommissie wenst iedereen een fijn seizoen toe

met mooie en spannende vluchten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *