Toelichting besluitvorming M18 Dizy-le-Gros

Reglement Jeugdcompetitie 2021
23 april 2021
D.A.T. programma 2021
17 mei 2021

Toelichting besluitvorming M18 Dizy-le-Gros

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),
De afgelopen week hebben wij via de mail en app diverse complimenten en vragen gekregen over de besluitvorming betreffende de lossing afgelopen vrijdag (M18) in Dizy-le-Gros. Alle berichten individueel beantwoorden is onbegonnen werk vandaar wij langs deze weg graag een algemene toelichting wil geven.
Als eerste willen we iedereen bedanken waarvan wij de complimenten op onze beslissing hebben ontvangen en iedereen die heeft aangegeven begrip te hebben voor ons besluit. Bedankt voor uw positieve reacties!
Dan willen we graag toelichten hoe het besluit tot stand is gekomen. Afgelopen donderdag heeft onze concoursleider, voorzitter Gert Visser, contact gehad met onze Lossingscommissie. De lossing verantwoordelijke van dienst heeft nadat hij advies had gekregen van het IWB contact opgenomen met Gert omdat een lossing op zaterdag niet mogelijk leek en er voor zondag grote temperatuurwisselingen werden verwacht. Ervaring leert dat de temperatuurwisseling een groot probleem kan zijn voor een goed verloop. De lossing verantwoordelijke vraagt of het een optie is om de duiven al op vrijdag te lossen omdat dit vooralsnog de beste dag lijkt te zijn.
Het verzoek om al op vrijdag te lossen is vervolgens door het bestuur besproken. Hierbij gaf onze hoofdconvoyeur aan uit ervaring te spreken dat het bij grote temperatuurwisselingen vragen is om moeilijkheden en mocht deze situatie werkelijkheid worden hij de duiven niet zal lossen. We hebben ons tijdens het overleg ook gerealiseerd dat het voor de werkende leden een uitdaging zou worden om te kunnen deelnemen en om de duiven thuis te kunnen zien komen. Verder is er contact geweest met de NPO of een lossing op vrijdag problemen geeft met de lossingsvergunning. Dit was niet het geval als onze hoofdconvoyeur maar contact zou opnemen met de correspondent van Dizy-le-Gros om hem te informeren over een vervroegde lossing.
Als bestuur hebben wij rond drie uur de knoop doorgehakt en een beslissing genomen om op vrijdag te gaan lossen.
Vervolgens moesten de leden worden geïnformeerd. Het probleem hierbij was dat onze secretaris niet thuis was en ook niet in de gelegenheid was om u voor half zes á zes uur te informeren. Nu gaat de tamtam snel en kan alleen de secretaris bij de mailinglijst van onze afdeling. Om toch iets van berichtgeving te verspreiden heeft onze tweede secretaris wel een bericht op onze site geplaatst en ervoor gezorgd dat het nieuws ook via Facebook bekend werd. Er wordt overigens gewerkt aan een oplossing zodat in de toekomst ook iemand anders de leden per mail van informatie kan voorzien.
Achteraf gezien hebben wij het enige en juiste besluit genomen door onze duiven al op vrijdag te lossen. Lossingen afgelopen weekend, zowel zaterdag als zondag, laten zien dat het verloop slecht was. Vluchten stonden lang open, grote gaten in de aankomsten en veel duiven ontbraken ’s avond nog op de hokken.
Het is niet onze doelstelling om dergelijke besluiten vaker te nemen. Maar mocht het in de toekomst opnieuw voorkomen dat de vrijdag als enige mogelijkheid overblijft om een normale vlucht te hebben dan zullen wij deze kans niet voorbij laten gaan.
Door ons besluit was het voor een enkeling spijtig genoeg niet mogelijk om deel te nemen. Het bestaan van streepvluchten biedt hierin wellicht enige troost.
We vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *