Antwoord reacties en (mandenlijsten) Nationaal Issoudun

DAT nieuws Vierzon-Issoudun
30 juni 2021
Duifcompetitie Zuid
12 juli 2021

Antwoord reacties en (mandenlijsten) Nationaal Issoudun

Beste sportvriend(in),

Graag vragen wij uw aandacht voor het onderstaande.

Op ons bericht over het vervolg van het jonge duivenprogramma hebben wij verschillende reacties mogen ontvangen. Deze reacties individueel beantwoorden is voor ons op kort termijn niet te doen. Omdat ze doorgaans dezelfde vragen en opmerkingen hebben willen wij de binnengekomen reacties met een algemene mail beantwoorden zodat iedereen op de hoogte is.
De meerderheid van de vragen en opmerkingen gaan over waarom er in Zuid wel wijzigingen zijn in het programma en in Noord niet. In de afweging die hierover is gemaakt hebben wij gekeken naar verschillende factoren. Als eerste de deelname afgelopen weekend. In Noord zijn er afgelopen vrijdagavond bijna 9.000 jonge duiven ingekorfd terwijl dit er in heel Zuid slechts 935 waren.
Verder hebben wij o.a. gekeken naar de mogelijkheden. In Zuid staat Tongeren twee keer op het jonge duiven programma. Gezien de minimale deelname afgelopen zaterdag kunnen wij hier dusdanig mee schuiven dat er één van de twee Tongeren vluchten komt te vervallen. Hierdoor kunnen wij komende zaterdag Beek en Donk voor Zuid nog een keer op het programma zetten.
Het schuiven in Noord is lastiger omdat wij er hier niet zonder gevolgen zomaar een vlucht tussenuit kunnen halen. We hebben ons de vraag gesteld wat beter is voor Noord, Kalkar of Boxmeer dat circa 20 km. verderop ligt. Gezien de goede weersvooruitzichten voor komende zaterdag, het feit dat een groot aantal jonge duiven afgelopen zaterdag reeds in de mand hebben gezeten en wij niet weten wat ons de komende weken nog te wachten staat hebben wij besloten om het programma voor Noord te volgen zoals gepland.
Wanneer wij Noord komende zaterdag naar Kalkar zouden laten gaan en er binnenkort, gezien de weersomstandigheden van de laatste tijd geen rare gedachte, een andere vlucht zou uitvallen moeten wij nog grotere stappen maken om weer bij te komen in het programma. Dit vinden wij niet wenselijk vandaar wij nu liever de circa 20 km. extra pakken dan in een later geval met sprongen van 80 of 100 km. te maken krijgen.
We beseffen ons dat er zowel in Noord als Zuid leden teleurgesteld zijn over onze beslissingen. Wanneer het u voor nu allemaal te snel gaat dan is er op de dinsdagen nog de mogelijkheid om zelf extra trainingsvluchten te organiseren. U kunt dan op een later moment zelf weer instappen in het afdelingsprogramma. Verenigingen en CC’s die hier belang bij hebben kunnen dit zelf organiseren. Zolang er vervoer beschikbaar is kan dit bij de afdeling worden ingehuurd. Degene die dit wil doen kan hierover via de mail contact opnemen met de secretaris van de afdeling. Hetzelfde geldt voor aanvragen van lossingsvergunningen.
Zoals afgesproken worden komende zaterdag de jonge duiven van Noord en Zuid nog in groepen gelost. In Boxmeer worden de jonge duiven van CC-1 t/m CC-3 samen gelost en hetzelfde geldt voor de jonge duiven van CC-4 en CC-5. In Beek en Donk worden de jonge duiven van CC-6 samen met die van CC-9 gelost en die van CC-7 samen met CC-8.
Het is niet toegestaan om oude duiven te spelen op de vluchten voor de jonge duiven. Dit geldt dus ook voor de jonge duiven vluchten J26 t/m J28.
In enkele mailberichten kwamen de kampioenschappen ter sprake. Het blijkt dat voor iedereen niet duidelijk is dat de jonge duivenvluchten J26 t/m J28 niet meetellen voor de kampioenschappen van de Afdeling, Noord, Zuid en iedere CC. De gedachte om alleen uitslagen te maken komt voort om zo de deelname te stimuleren. Leden die nog niet willen klokken zijn dit dan ook niet verplicht! Betreffende leden kunnen gebruik maken van de regeling om invliegduiven te spelen.
Iedere vereniging is verplicht om tijdens de jonge duivenvluchten J26 t/m J28 hun D. & W. bestanden tijdig in te sturen bij Compuclub. Dit om de uitslagen te kunnen berekenen en voor de invliegduiven betaalstroken te kunnen maken voor het innen van de vrachtgelden.
Komende donderdag kunt u inkorven voor Nationaal Issoudun. Verenigingen die inkorven zijn tijdens deze Nationale vlucht verplicht om mandenlijsten in te vullen. Een leeg exemplaar voor de verenigingen die niet over mandenlijsten beschikken treft u in de onderstaande link.
Op de dagfond en marathonvluchten zijn niet alle leden in de gelegenheid om vanuit de eigen vereniging te kunnen korven. In het bijzonder willen wij de leden die dit aangaat erop wijzen dat ze er zelf zorg voor dienen te dragen dat de ingekorfde duiven op niveau 1, 2, 9 en 10 worden gezet. Dit i.v.m. de opname in de diverse uitslagen. Als de duiven niet op deze niveaus gezet zijn dan worden ze niet opgenomen in de diverse uitslagen. Reclame hierop is niet mogelijk. Houdt daar rekening mee.
Uiteraard geldt het bovenstaande tijdens alle vluchten en voor iedereen. Alleen werken veel verengingen met het automatisch zetten van de duiven vanuit Autokon. Helaas gaat dit alleen niet op als u in een andere vereniging inkorft. U dient dan de duiven zelf te zetten op de diverse niveaus. Om teleurstellingen te voorkomen wijzen wij u hier dan ook nog graag een keer op.
Tevens willen wij u er graag nog een keer op wijzen dat erop alle Nationale en sectorale vluchten een meldplicht is. Dit geldt dus ook voor de Nationale en sectorale dagfond- en jonge duivenvluchten. Via de link op onze website kunt u alle duiven zelf gemakkelijk melden. Maak daarvan dan ook gebruik!
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Comments are closed.