Voorlopige agenda ALV Afdeling 9 op 7 februari 2022

Openstelling duivenlokalen na de persconferentie van vrijdag 12 november jl.
17 november 2021
Nationaal vliegprogramma 2022
29 november 2021

Voorlopige agenda ALV Afdeling 9 op 7 februari 2022

Aan alle afgevaardigden van de verenigingen, de Financiële Begeleiding Commissie, Jeugdcommissie, Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, VNCC, Fondunie 2000, en Goudenspeldragers Afdeling 9.

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 7 februari 2022. Aanvang 20.00 uur. Onze ledenvergadering zal afhankelijk van de actuele geldende Covid-19 regels fysiek of digitaal worden gehouden. We zullen u daarover in een later stadium informeren.

 

Voorlopige Agenda:

 1. Opening
 2. Appél Afgevaardigden
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 8 november 2021
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Contract vervoerder. Nadere toelichting tijdens de vergadering.
 • Contract rekenaar. Nadere toelichting tijdens de vergadering.
 1. Financieel verslag 2020-2021 en begroting 2022
 • Financieel verslag.
 • Verslag Financiële Begeleidings- en Controlecommissie.
 • Decharge bestuur.
 1. Jaarverslag Secretariaat
 2. Bestuursvoorstellen
 3. Verenigingsvoorstellen

Verenigingen kunnen tot maandag 27 december a.s. voorstellen indienen.

 1. Kampioenschappen 2022
 2. Agenda NPO-ledenraad zaterdag 12 maart 2022
 3. Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

De definitieve agenda zal rond 10 januari 2022 bekend worden gemaakt.

De bijbehorende stukken voor deze vergadering  kunt u voor de feestdagen nog verwachten.

Verenigingen kunnen tot maandag 27 december a.s. hun voorstellen inleveren via secretaris@afdeling9.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *