Kampioenen 2011 Afdeling 9

Klik HIER voor een overzicht van de kampioenen 2011 in Afdeling 9 Oost Nederland.

 

Rapport onderzoek duivencontainers

Beste leden van Afdeling 9 Oost Nederland,

Bijgaand ontvangen jullie het eindverslag van de beoordeling van de ventilatie van onze duivenwagens (containers) en de wijze waarop het onderzoek een vervolg zal krijgen. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de toezegging gedaan, dat het volledige eindverslag van de eerste metingen beschikbaar zal worden gesteld. Naast dit verslag zou ook door het bestuur worden aangegeven wat de vervolgstappen zullen zijn. Uiteraard zouden wij geen vervolgstappen kunnen zetten zonder de nadrukkelijke advisering van de opstellers van het document “Beoordeling ventilatie duivenwagens” de heren Albert Winkel en Wiebren van Stralen.

Door de drukbezette agenda’s en alle bestuurlijke perikelen die hebben gespeeld, heeft het opstellen van de vervolgacties