Arjan

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),

Van de NPO hebben wij bericht ontvangen dat wij komende zaterdag 15 mei en op zaterdag 19 juni a.s. niet mogen lossen in Péronne. Dit i.v.m. gemaakte afspraken uit het NPO-losplaatsen beleid. Denk daarbij aan het gevaar van kruislossingen. Dit wil men voorkomen door ons aan de oostkant van de lijn Roodeschool-Parijs te houden.
Er is daarom door het bestuur besloten dat de geplande midfondvluchten (M19 en M24) vanuit Morlincourt zullen worden gehouden.
Deze wijziging brengt een extra reistijd met zich mee. Om toch te proberen zo vroeg mogelijk op de losplaats te zijn is er besloten dat het geplande ophaalschema van komende vrijdag 14 mei wordt aangepast. Iedere rit uit het ophaalschema zal om 18.30 uur starten. Dit betekent dat de duiven bij uw vereniging 30 tot 60 minuten eerder worden opgehaald. In de onderstaande link vindt u het gewijzigde ophaalschema.
Als bestuur zijn wij in principe tegen het inkorven van midfondvluchten op vrijdagavond. Dit omdat de duiven dan doorgaans onvoldoende rust krijgen voordat ze worden gelost. Het belang van de duif staat bij ons voorop. Door de extra reistijd die Morlincourt met zich meebrengt is de kans reëel dat wij komende zaterdag niet vroeg zullen lossen. De duiven zullen eerst door onze convoyeurs worden verzorgd en daarna nog een paar uur rust worden gegund voordat ze aan hun vlucht naar huis zullen beginnen. We rekenen hierbij op uw begrip.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9

12 mei 2021

M19 wordt gewijzigd in Morlincourt

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in), Van de NPO hebben wij bericht ontvangen dat wij komende zaterdag 15 mei en op zaterdag 19 juni a.s. niet mogen lossen […]
4 mei 2021

Dieseltoeslag – trainingsvluchten Tienen

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in), Graag uw aandacht voor het onderstaande. De dieseltoeslag is afgelopen week boven de 5% uitgekomen. Dit betekent dat de vrachtprijs van V17 […]
4 mei 2021

Welke duiven nemen deel aan de NU-vluchten

Sportvrienden, Als Noordelijke Unie kennen wij de bijzonderheid dat alle concoursduiven gratis en automatisch deelnemen in het NU-concours. Zoals bekend zijn er op landelijk niveau afspraken […]
27 april 2021

Uitleg invliegduiven

 Invliegduiven.  Het besluit met betrekking tot de invliegduiven blijft veel vragen op roepen in het land.  Op 16 april hebben alle verenigingssecretarissen een mail gehad met […]