Arjan

Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Wij zijn niet gewend om over te staan naar maandag. Toch zijn we als bestuur tot het besluit gekomen om naar maandag te blijven overstaan indien er morgen niet kan worden gelost. Wij hebben de afweging moeten maken wat voor de duiven en onze leden het beste is, nu we in Fay-aux-Loges (Orléans) staan en daar vandaag en mogelijk morgen niet kunnen lossen. Wij hebben na zorgvuldig wikken en wegen besloten om over te blijven staan, op basis van de volgende argumenten:
  • Dit seizoen zit door de corona-crisis vol onverwachte wendingen. Het vliegprogramma is op de meeste disciplines al ingekort. Als E27 geen doorgang vindt zijn er nog maar 3 dagfondvluchten over. Dit betekent dat onze leden geen reserve vlucht meer hebben voor de Nationale kampioenschappen terwijl het voor ons nog moet beginnen.
  • De weersverwachting voor maandag is gunstig en er is een grote kans dat de duiven dan wel gelost kunnen worden.
  • Met de vervoerder is contact geweest in verband met zijn chauffeurs. De Fa. Steghuis heeft geen bezwaar tegen het overstaan tot maandag.
  • Alle andere afdelingen blijven indien nodig ook overstaan. Alleen Afdeling 6 is voor zover wij weten nog in overleg met haar vervoerder.
  • We moeten in ieder geval morgen sowieso blijven wachten tot ongeveer 10:00 uur, omdat er een (kleine) kans is dat er tussen 11:00 en 12:00 uur gelost kan worden. Na die tijd terugrijden betekent dat we laat terug zijn in Nederland. Te laat om de duiven eventueel nog ergens kort bij huis te lossen.
Dit zijn voor ons bestuur de motieven om over te blijven staan als er morgen niet kan worden gelost. Wij rekenen op uw begrip.
De duiven van de vitesse vlucht (V27) worden op dit moment verplaatst naar Duffel. De opklaringen komen morgen vanuit het westen. Er is ons daarom geadviseerd te verplaatsen naar een westelijker losplaats.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
Arjan van de Willige
Secretaris Afdeling 9
4 juli 2020

Overstaan E27 Fay-aux-Loges

Beste sportvrienden en -vriendinnen, Wij zijn niet gewend om over te staan naar maandag. Toch zijn we als bestuur tot het besluit gekomen om naar maandag te […]
19 april 2020

Een bericht van het bestuur Afdeling 9

Beste sportvrienden en -vriendinnen, De uitbraak van het Coronavirus houdt ons allen in de ban; letterlijk en figuurlijk. Uiteraard gaan onze gedachten uit naar degenen die daardoor zijn getroffen en […]
16 maart 2020

Impact Coronavirus op de duivensport

Geachte bestuurders, beste sportvriend(in), Graag wil het bestuur van Afdeling 9 u verwijzen naar het onderstaand bericht welke door de NPO is gepubliceerd. Als bestuur van […]
4 maart 2020

Notulen ledenvergadering 27 februari 2020

Via de onderstaande link treft u de notulen aan van de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 welke op 27 februari jl. is gehouden. Notulen ALV Afdeling […]