Berichten 2022

Beste jeugdleden van Afdeling 9,

Komend weekend start de Jeugdcompetitie 2022 van Afdeling 9. In de onderstaande link treffen jullie het reglement 2022 aan voor de jeugdcompetitie van onze afdeling.
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er enkele wijzigingen. In eerste plaats is er een leeftijdswijziging. Door een landelijke wijziging in de leeftijdgrens van de jeugdcompetitie is deze ook in onze afdeling doorgevoerd. Dit betekent dat voortaan ieder jeugdlid tot en met het jaar dat ze 25 jaar worden deelnemen aan de jeugdcompetitie. De tweede wijziging betreft de deelname. Voorgaande jaren moesten de jeugdleden zich aanmelden. Dit is voortaan niet meer nodig. Iedereen neemt automatisch deel. De laatste wijziging betreft de hoklijsten. In voorgaande jaren diende ieder jeugdlid een eigen hoklijst in te leveren. Vanaf dit seizoen is dat niet langer nodig. In het reglement van de jeugdcompetitie wordt uitgelegd met welke duiven op welke vluchten wordt deelgenomen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie Afdeling 9
2 mei 2022

Jeugdcompetitie 2022 Afdeling 9

Beste jeugdleden van Afdeling 9, Komend weekend start de Jeugdcompetitie 2022 van Afdeling 9. In de onderstaande link treffen jullie het reglement 2022 aan voor de […]
22 april 2022

Aandachtspunten seizoen 2022

Beste sportvriend(in), Bij de start van het seizoen 2022 willen wij u graag de volgende aandachtspunten onder uw aandacht brengen. In de onderstaande link treft u […]
21 april 2022

Wim Schippers in het zonnetje gezet

Wim Schippers is onlangs in het zonnetje gezet nadat hij heeft besloten om wegens zijn leeftijd, inmiddels 83 jaar, het rustiger aan te gaan doen met […]
15 april 2022

Facebook

Beste sportvriend(in), Graag willen wij u over het volgende informeren. Zoals de laatste jaren gebruikelijk was kon u de filmpjes van de lossingen van onze afdeling […]