Geen categorie

Op maandag 22 februari a.s. houden wij onze algemene ledenvergadering. Door de beperkingen die gelden omtrent het Covid-19 virus en de mogelijkheden die de Corona noodwet biedt wordt deze vergadering op digitale wijze georganiseerd gelijk aan onze ledenvergadering van afgelopen november. De link naar de stream op YouTube zullen wij u binnenkort toesturen.
In de onderstaande links treft u de definitieve agenda en de daarbij benodigde stukken aan voor onze ledenvergadering. Het verslag van de F.B.C. ontbreekt nog maar zal zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.
De afgevaardigde van iedere vereniging ontvangt morgenvroeg een mail met daarin een link om namens uw vereniging deel te nemen aan onze ledenvergadering. Ze hebben tot en met vrijdag 19 februari 20.00 uur a.s. de tijd om de vragen en stemmen namens uw vereniging uit te brengen. De antwoorden en uitkomsten zullen wij op maandag 22 februari a.s. met u delen.

Notulen ALV 23 november 2020

Jaarverslag 2020 secretariaat

Voorstel wijziging Aanvullend wedvluchtreglement 2021 Afdeling 9

11 februari 2021

Definitieve agenda ALV 22 februari a.s.

Op maandag 22 februari a.s. houden wij onze algemene ledenvergadering. Door de beperkingen die gelden omtrent het Covid-19 virus en de mogelijkheden die de Corona noodwet […]
10 februari 2021

Prijsuitgifte D.A.T.

Beste liefhebbers van Afdeling 9, De Corona crises blijft roet in het eten gooien om de hoofdprijzen en kampioenschappen uit te reiken zoals we dat normaliter […]
22 december 2020

Vliegprogramma 2021

Via de onderstaande links treft u het vliegprogramma 2021 aan van onze afdeling. Het ophaalschema en de vrachtprijzen zullen op een later moment worden toegevoegd. Vliegprogramma […]
16 december 2020

Notulen ALV 23 november 2020

Via de onderstaande link vindt u de notulen van onze ledenvergadering welke op 23 november 2020 is gehouden. Notulen ALV 23 november 2020