Pilot spelgebieden Afdeling 7-8-9

Jubileumvluchten t.b.v. 20-jaar Afdeling 9
22 mei 2018
Uitslagen en eindstand Kring 1 Classic Twente
24 augustus 2018

Pilot spelgebieden Afdeling 7-8-9

Beste Sportvriend(in),

Zoals op de ledenvergadering (8 maart jl.) en via het informatieboekje van onze afdeling al bekend is gemaakt wordt er dit seizoen een pilot gehouden om nieuwe spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9 te onderzoeken. Via dit bericht wil ik u daarover in het kort nader informeren.

Zoals u bekend is staan er dit seizoen diverse gezamenlijke vluchten op het vliegprogramma tussen Afdeling 7-8-9. Tijdens deze vluchten zal er een pilot worden gehouden om te onderzoeken welke spelgebieden voor de toekomst interessant zijn. We weten allemaal dat het aantal duivenmelkers langzamerhand afneemt. Hierdoor zullen wij in de toekomst steeds vaker op elkaar zijn aangewezen. De besturen van Afdeling 7-8-9 zijn van mening dat wij tijdig op de toekomst moeten inspelen. Wanneer wij wachten totdat de huidige spelgebieden te klein worden om nog te kunnen en mogen functioneren zijn wij te laat om nog uit te zoeken wat de ideale nieuwe spelgebieden zijn. Dit seizoen staan er vijftien gezamenlijke concoursen op het programma. Dit biedt ons een uitgelezen kans om alvast een begin te maken met de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9..
Voor deze pilot is Afdeling 7-8-9 ingedeeld in 9 spelgebieden. Deze indeling is gemaakt op een zoveel mogelijk gelijk aantal leden per spelgebied. Alle leden van een vereniging zijn ingedeeld in hetzelfde spelgebied. Er zijn dus geen splijtleden. De verenigingen zijn zoveel mogelijk aansluitend ingedeeld. Dit betekend dat er geen rekening is gehouden met indeling van de afdeling, kring en/of cc. Op de indeling van deze spelgebieden is geen bezwaar mogelijk.
De pilot voor de ideale spelgebieden tussen Afdeling 7-8-9 wordt gehouden over alle gezamenlijke vluchten in 2018. Dit zijn naast de Nationale en sectorale vluchten de dagfondvluchten E23 Blois en E31 Issoudun. Hieronder een overzicht met de vluchten die gebruikt zullen worden voor de pilot.
Midfond: M24
Dagfond: E23, E25, E27, E29, E31
Marathon: A24, A25, A27, A28, A30, A31
Jonge duiven: J33, J35, J37
De uitslagen van deze pilot zullen per spelgebied op onze website worden geplaatst. Er worden geen kampioenschappen uitgerekend en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De uitslagen worden alleen digitaal aangeboden en er zijn geen poule mogelijkheden waardoor er ook geen betaalstroken worden geproduceerd. Eventuele reclame op deze uitslagen kan worden ingediend bij ondergetekende.
Na afloop van het seizoen zullen wij het e.e.a. met Afdeling 7-8 gaan evalueren. Over de conclusies die uit deze pilot worden getrokken zullen wij u in een later stadium informeren.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Comments are closed.