Arjan

Afgelopen zaterdag heeft de NPO-ledenraad plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is in grote lijnen het Nationale vliegprogramma 2022 vastgesteld. U treft de uitkomst hiervan in de onderstaande link aan. Dit programma is aangevuld met de trainingsvluchten die in onze afdeling zullen plaatsvinden.

 

Nationaal Vliegprogramma 2022

 

In het vastgestelde Nationale vliegprogramma 2022 zitten nog twee punten die tijdens de NPO-ledenraad van komende maart opnieuw behandeld zullen worden.

Het eerste punt betreft  de Grote sector vlucht (G-vlucht). Doordat tijdens de NPO-ledenraad de stemming hierover staakte wordt het doorgaan van deze vlucht opnieuw in stemming gebracht. We weten hierdoor niet eerder dan 12 maart 2022 of deze vlucht zal doorgaan of niet.

Het tweede punt dat opnieuw behandeld zal worden betreft het marathon programma. Afdeling 9 t/m 11 hebben voor het Nationale vliegprogramma 2022 een stemverklaring ingediend. Daarmee hebben ze aangegeven de cyclus St. Vincent, Cahors (Bressols) en Bergerac te steunen maar op de overige sector vluchten inclusief de geplande ochtendlossing tegen te zijn. Naar aanleiding van deze stemverklaring is afgesproken dat er de komende maanden nog nader overleg zal plaatsvinden over het marathon programma en dat tijdens de NPO-ledenraad van 12 maart 2022 hierover een definitief besluit zal worden genomen.

Als afdeling hadden wij voor de NPO-ledenraad een voorstel ingediend om meerdere dagen per week te mogen gaan africhten. Helaas is ons voorstel weggestemd. Wel heeft de NPO ons toegezegd om samen nog eens naar de mogelijkheden voor extra midweekse trainingsvluchten te kijken. Wanneer er een goede oplossing kan worden gevonden zal dit komende maart tijdens de NPO-ledenraad opnieuw worden behandeld. Dat aanbod hebben wij uiteraard aangenomen. We kunnen u hierdoor op kort termijn alleen nog niet aangeven op welke dagen de CC-trainingsvluchten van de jonge duiven en natour zullen plaatsvinden.

Op verzoek van de NPO zijn in het vliegprogramma nog geen losplaatsen vermeld. De NPO wil graag in overleg met de afdelingen de losplaatsen vaststellen. Door de losplaatsen in overleg te bepalen wil de NPO de nodige kruislossingen op voorhand er al zoveel mogelijk uithalen.

Als afdeling hebben wij besloten om aan dit verzoek gehoor te geven. Dit betekent dat wij op kort termijn geen vliegprogramma inclusief losplaatsen bekend kunnen maken. Om u niet al te lang in onzekerheid te laten hebben wij besloten om het vliegprogramma 2022 voor Afdeling 9 wel bekend te maken. U weet dan in grote lijnen waar u komend seizen aan toe bent. We hopen u in de loop van januari een vliegprogramma inclusief losplaatsen te kunnen presenteren.

Tijdens de NPO-ledenraad is het Nationale vliegprogramma voor 3 jaar vastgesteld.

 

29 november 2021

Nationaal vliegprogramma 2022

Afgelopen zaterdag heeft de NPO-ledenraad plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is in grote lijnen het Nationale vliegprogramma 2022 vastgesteld. U treft de uitkomst hiervan in de onderstaande […]
19 november 2021

Voorlopige agenda ALV Afdeling 9 op 7 februari 2022

Aan alle afgevaardigden van de verenigingen, de Financiële Begeleiding Commissie, Jeugdcommissie, Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, VNCC, Fondunie 2000, en Goudenspeldragers Afdeling 9.   Geachte heer, mevrouw, […]
17 november 2021

Openstelling duivenlokalen na de persconferentie van vrijdag 12 november jl.

I.v.m. de covid problematiek zijn er door overheid nieuwe regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden.   Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;   Duivenverenigingen vallen […]
15 november 2021

Kampioenen Afdeling 9 en eindstanden 2021

In de onderstaande link treft u een overzicht aan met de kampioenen 2021 van Afdeling 9. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd met het  behaalde succes! Kampioenen 2021 […]