Nieuws

Via de mail wordt er op dit moment een bericht verspreid dat u zich kunt aanmelden voor de Midfondclub Afdeling 9. Naar aanleiding van dit bericht willen wij u als bestuur van Afdeling 9 graag informeren.

Zoals wij tijdens onze ledenvergadering van 7 maart jl. bekend hebben gemaakt hebben wij besloten te stoppen met de Midfondclub Afdeling 9. Dit omdat wij als eind-verantwoordelijke niet langer verantwoordelijk willen zijn voor het beleid dat er is gevoerd. Dit besluit betekent dat de Midfondclub Afdeling 9 sinds 7 maart jl. niet meer bestaat.

Bij het bekend maken van dit besluit hebben wij aangegeven dat wanneer er leden zijn die de Midfondclub Afdeling 9 nieuw leven willen inblazen die zich kunnen melden bij het bestuur. Tot op heden heeft zich niemand bij ons gemeld. Dus van een doorstart is (nog) geen sprake!

Leden die op eigen initiatief een club willen starten kunnen dit alleen na toestemming van het bestuur Afdeling 9. Dit conform onze Statuten en Huishoudelijk reglement. Hierbij willen wij u dan ook laten weten dat wij het mailbericht dat de ronde doet niet ondersteunen en onze leden geen toestemming zullen verlenen om aan dit initiatief deel te nemen.

Als er leden zijn die de Midfondclub Afdeling 9 nieuw leven willen inblazen dan horen wij dat graag. We staan open voor overleg maar eigen initiatieven zullen wij niet ondersteunen.

18 april 2019

Midfondclub

Via de mail wordt er op dit moment een bericht verspreid dat u zich kunt aanmelden voor de Midfondclub Afdeling 9. Naar aanleiding van dit bericht […]
4 april 2019

Notulen ALV 7 maart jl.

Via de onderstaande link treft u de notulen van de ledenvergadering van 7 maart jl. Notulen ALV Afdeling 9 7 maart 2019
18 januari 2018

Afdeling 9 Oost-Nederland in een nieuw jasje!

Als voorzitter van deze mooie Afdeling 9 Oost-Nederland ben ik er trots op dat wij een nieuw logo en de nieuwe website kunnen presenteren. De nieuwe […]
4 december 2017

Gouden NPO-onderscheiding Henk Geerink

Afgelopen zaterdag 4 november heeft Henk Geerink een Gouden NPO-onderscheiding ontvangen. Henk kreeg deze onderscheiding omdat hij zich al lange tijd verdienstelijk heeft ingezet voor de […]