NPO-onderscheidingen Ben Geerink en Martin Bakker

Rapportage klimaat controle containers
6 november 2018
Jeugdkampioenen 2018
11 november 2018

NPO-onderscheidingen Ben Geerink en Martin Bakker

Op maandag 5 november jl. is tijdens de ledenvergadering van Afdeling 9 afscheid genomen van de bestuursleden Ben Geerink en Martin Bakker.

Ben is sinds de oprichting van Afdeling 9 (23 juli 1998) bestuurslid geweest van onze afdeling. Bij de oprichting van onze afdeling was het gewoon dat de kringvoorzitters zitting namen in het afdelingsbestuur. Ben was op dat moment voorzitter van Kring 1 en op deze wijze werd hij bestuurslid van onze afdeling. In oktober 2003 kwam na het stoppen van toenmalig voorzitter Leo Gerhardus de vacature van voorzitter Afdeling 9 vrij. Ben heeft deze openstaande vacature in eerste instantie op interim basis ingevuld. In de ledenvergadering van donderdag 4 maart 2004 werd Ben officieel benoemd tot voorzitter van Afdeling 9.

Ben heeft altijd paraat gestaan voor onze afdeling. Dit in tijden van voor- en tegenspoed. We denken dan in het bijzonder aan de periode waarin Ben zijn vrouw Elly ernstig ziek was. Vergaderingen en andere activiteiten voor onze afdeling zijn ook in deze periode altijd doorgegaan en Ben was altijd aanwezig om de vergaderingen te leiden zoals je van een voorzitter mag verwachten.

In de vergaderingen wist Ben altijd de rust te bewaren. Ook als we in de bestuursvergaderingen het niet met elkaar eens waren zorgde hij er wel voor dat wij als eenheid naar buiten traden. Ben staat positief in de vernieuwingen van de duivensport. We moeten vooruitkijken en het verleden achter ons laten is zijn motto.

Namens het bestuur van onze afdeling sprak Ben zijn opvolger Gert Visser een dankwoord uit voor alles wat hij voor de afdeling heeft gedaan. Verder was NPO-voorzitter Maurice van der Kruk aanwezig om Ben ook in het zonnetje te zetten. Als dank voor alles wat hij voor de duivensport heeft gedaan werd aan Ben de Gouden NPO-onderscheiding overhandigt.

 

Martin is bestuurslid geweest vanaf 15 oktober 2009. Gedurende de afgelopen 9 jaar was hij tweede secretaris en verantwoordelijk voor de ledenadministratie van onze afdeling. Martin was altijd helder in zijn verhaal en het belang van de duivensport stond bij hem altijd voorop. Ook Martin werd bedankt door Gert en Maurice. Van de NPO kreeg hij een zilveren NPO-onderscheiding van verdienste opgespeld.

 

Ben en Martin, van harte gefeliciteerd met jullie onderscheidingen en bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan voor onze afdeling!

 

 

 

Comments are closed.