Een bericht van het bestuur Afdeling 9

Open brief aan het NPO-bestuur
30 december 2019
Verslag verloop J29 Boxmeer-Maaseik
26 juli 2020

Een bericht van het bestuur Afdeling 9

Beste sportvrienden en -vriendinnen,

De uitbraak van het Coronavirus houdt ons allen in de ban; letterlijk en figuurlijk. Uiteraard gaan onze gedachten uit naar degenen die daardoor zijn getroffen en naar hun nabestaanden, die we veel sterkte toewensen. Met name in Brabant zijn er. onder de talrijke slachtoffers helaas ook enkele sportgenoten aan het virus bezweken. Ook daar gaan onze gedachten naar uit.

Het jaar 2020 zal wereldwijd ongetwijfeld in het geheugen gegrift blijven als een dramatisch jaar. Op het moment houdt ons allemaal de vraag bezig hoe het te stoppen valt en wanneer. Moeten we de grootste groep van onze bevolking zelf antistoffen laten aanmaken, waarop de maatregelen nu gericht zijn, of gaan de verwoede pogingen slagen die in veel landen worden ondernomen om een vaccin te ontwikkelen tegen het coronavirus? Het is vooralsnog koffiedik kijken.

De volksgezondheid komt hoe dan ook op de eerste plaats en het is verstandig om ons te schikken in de strenge maatregelen die zijn getroffen door de overheid om te voorkomen dat het virus ons zodanig overvalt dat er gebrek ontstaat aan opname- en verpleegmogelijkheden.

Hoe na de duivensport ons ook aan het hart ligt, we moeten ons coöperatief opstellen in de strijd tegen het coronavirus en alle voorzichtigheid betrachten. Ons ledenbestand bestaat voor een groot deel uit ouderen, waaronder ook sportvrienden met een kwetsbare gezondheid. Alle reden dus om niets ondoordachts te ondernemen.

Dit alles weerhoudt ons bestuur er niet van om vooruit te kijken. Wanneer de kust weer vrij is voor onze sport, zullen we zorgen dat er een zo goed mogelijk alternatief vliegprogramma klaarligt, zodat we in de dan resterende maanden nog van onze sport kunnen genieten. Laten we hopen dat die maanden ons nog gegund zijn. Bij voorkeur sluiten wij uiteraard aan bij een landelijk programma en kampioenschap. Als een landelijke aanpak niet mogelijk blijkt, dan zullen we het belang van de leden van onze afdeling voorop stellen.

Voor afdelingen gelden nogal wisselende omstandigheden. In het noorden van ons land kan men tot zo’n 250 kilometer op Nederlandse bodem lossen. Als er binnen de eigen grenzen weer gevlogen mag worden, kan het noorden dus aan de bak. Voor de zuidelijke afdelingen ligt het wat dat betreft een stuk moeilijker. Die zijn normaliter op Begië aangewezen; zelfs al voor hun africhtingsvluchten. De enige mogelijkheid voor hen is dus in dat geval vanuit het noorden vliegen. Voor in ieder geval het oostelijk deel van ons land biedt Duitsland nog perspectief om vanuit het zuiden te vliegen. Vanuit de rest van het land zou men eveneens aan oostelijke losplaatsen kunnen denken in het geval België langer op slot blijft dan Duitsland. Kortom, er zijn legio scenario’s te bedenken voor allerlei omstandigheden qua startdatum en al of niet opengestelde grenzen tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Komende dinsdag geeft premier Rutte opnieuw een persconferentie om aan te geven welke maatregelen er na 28 april 2020 gelden. Tijdens zijn laatste persconferentie riep hij bedrijven en instellingen op om na te denken over het weer opstarten van hun activiteiten en met plannen daarvoor te komen. De duivensport mag aan die oproep natuurlijk ook gehoor geven. De Belgische bond heeft al een plan van aanpak gepresenteerd. Van het bestuur NPO is tot nog toe niets vernomen. Er schijnt wel een plan te zijn of opgezet te worden, maar men wacht met het openbaar maken tot een datum bekend is waarop we weer zouden kunnen vliegen. Dat is te afwachtend denken wij. De datum waarop er weer gevlogen kan worden is vooral afhankelijk van de initiatieven die we als duivensport zelf ontwikkelen. Wij zullen zelf actief met oplossingen moeten komen. Rutte, de veiligheidsregio’s of de NOC/NSF gaan die niet voor ons bedenken. Pas als er veilig geachte plannen liggen kan er vrij baan aan onze sport worden gegeven. Als het vanuit het landelijk bestuur volgende week stil blijft zullen de afdelingen gezamenlijk een weg kiezen om tot een plan van aanpak te komen. Natuurlijk heeft een landelijke aanpak verreweg de voorkeur, omdat dat eerder zal leiden tot goedkeuring door de overheid dan ‘losse’ afdelingsplannen.

De meeste afdelingen hebben echter wel al nagedacht over hoe met inachtneming van de 1,5-meter-regel en het samenscholingsverbod toch gevlogen zou kunnen worden. Die ideeën en het plan van de KBDB kunnen als input dienen. Daarnaast moeten er vliegschema’s worden opgezet met verschillende startdata; in mei, juni en juli. Bij dit alles speelt natuurlijk het moment van openstellen van de Belgische, Franse en/of Duitse grens een belangrijke rol. We hopen dat er door de NPO op genoemde terreinen goede initiatieven zijn ontwikkeld.

Al met al genoeg dus om mee bezig te zijn, maar veel belangrijker is nu gezond te blijven. Dat wensen wij u van harte toe, in de stille hoop op een mogelijk toch nog redelijk vliegseizoen. Vooral de oudere alleenstaanden onder ons wensen we veel sterkte in deze moeilijke periode.

Houdt goede moed!

Wij blijven u op de hoogte houden.

Bestuur Afdeling 9 Oost-Nederland

Comments are closed.