DAT Verslag seizoen 2017

Jeugdkampioenen 2017
4 december 2017

DAT Verslag seizoen 2017

De Dagfondclub Achterhoek Twente is vrij kort voor aanvang van het vliegseizoen 2017 opgericht. Het was daarom nog een flinke opgave om alles tijdig gereed te hebben. Uiteindelijk is dat gelukt en eenieder die daar bij heeft geholpen nogmaals dank en alle liefhebbers dank voor het geduld. In totaal hebben zich 325 leden opgegeven voor de DAT.

Op de 6 vluchten voor oude duiven zijn in totaal 14,804 duiven gezet. De vluchten zijn goed verlopen. Van de in totaal 60 te verdienen hoofdprijzen op deze vluchten zijn er 38 gewonnen door liefhebbers uit Kring 1 en 2 (Noord) en 22 hoofdprijzen zijn gewonnen door liefhebbers uit Kring 3 (Zuid). Van de in totaal 36 gratis hoofdprijzen zijn er 23 gewonnen door Noord en 13 door Zuid. De onaangewezen kampioenen waren keurig verdeeld met ieders 5. Aangewezen kwamen 4 kampioenen uit Noord en 6 uit Zuid.

Op de 3 vluchten voor jonge duiven zijn in totaal 10,104 duiven gezet. De vluchten zijn goed verlopen. In dit eerste jaar waren er enkel gratis hoofdprijzen te verdienen. 15 gratis hoofdprijzen werden gewonnen door Noord en 3 door Zuid. Het komende jaar gaan we ook op de jonge duiven vluchten gegarandeerde hoofdprijzen vervliegen identiek als bij het programma met de oude duiven. 6 onaangewezen kampioenen kwamen uit Noord, 4 uit Zuid. Bij het aangewezen kampioenschap hadden Noord en Zuid ieders 5 kampioenen.

De hoofdprijzen en kampioenschappen zullen worden uitgereikt op onze feestmiddag op 24 februari 2018 van 15:00-19:00 uur in zaal de Kruisberg in Doetinchem. De opzet van deze feestmiddag is als volgt; 15 euro entree per persoon all-in d.w.z. alle consumpties gratis en een gratis uitstekend koud en warm buffet. De kampioenen en hoofdprijswinnaars ontvangen een uitnodiging en alle DAT leden zijn van harte welkom. Noteert U deze datum alvast. Het wordt een gezellige middag en het is een mooi moment om voor het nieuwe seizoen de laatste nieuwtjes uit te wisselen en uiteraard krijgen de winnaars en kampioenen de eer die ze hebben verdiend. Alle DAT leden en hun partners zijn van harte welkom en in verband met de planning wordt het op prijs gesteld als U zich van te voren aanmeld bij de secretaris van de DAT. (gerard@gmtls.com)

Uiteraard heeft het bestuur het afgelopen, eerste seizoen geëvalueerd. Alles bij elkaar genomen zijn we tevreden. Maar er zijn ook verbeterpunten. Zo vallen er een aantal zaken te verbeteren rondom de rekencentrum procedures en in het bijzonder bij de afrekeningen. We hebben lering getrokken uit de gemaakte fouten en onvolkomenheden en gaan aan de slag om te zorgen voor verbetering. Van het melden van duiven op de vluchten werd druk gebruik gemaakt. Deze service zullen we het komende jaar ook blijven aanbieden. Het systeem van gegarandeerde hoofdprijzen houden we ook in stand. Het komend jaar ook op de jonge duivenvluchten.

Financieel hebben we conform begroting en kostendekkend gepresteerd. De ingelegde gelden dekken de kosten van de prijzen. In 2017 keren we, exclusief poules, ruim 10,000 euro uit aan hoofd- en gratis prijzen. Nogmaals dank aan onze sponsors die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Als we vooruit kijken naar 2018 dan is het bestuur voornemens de opzet in grote lijnen ongewijzigd te laten. Dat wil zeggen 6 dagfondvluchten met oude duiven en 3 vluchten met jonge duiven met in 2018 gegarandeerde hoofdprijzen op alle vluchten.

In het voorgestelde vliegprogramma voor 2018 kunnen we ons in grote lijnen prima vinden inclusief dat we de oude duiven samen met Afdeling 8 vervoeren en lossen. Wellicht kunnen we in de toekomst samen met Afdeling 8 nog eens concoursen organiseren. Wel zouden we willen pleiten voor lossing stations met klinkende namen. Orleans vinden we toch net wat beter klinken dan zeg Gien.

Voor het nieuwe seizoen willen we liefhebbers de kans geven zich te versterken met klasse dagfond duiven. We gaan een internet veiling organiseren van geschonken bonnen 2018 van onze eerste prijswinnaars, kampioenen en sterke dagfond liefhebbers uit de regio. Een unieke kans om van klasse liefhebbers, waarmee U wekelijks de degens kruist, iets goeds te bekomen. Nader bericht volgt en de schenkers van deze bonnen alvast hartelijk dank.

Het komende voorjaar kunt U zich weer opgeven als lid van de Dagfondclub Achterhoek Twente bij Uw verenigingssecretaris. Het lidmaatschap 2018 kost evenals afgelopen jaar 12,50 euro. Als lid speelt U automatisch mee in de beste competitie van Afdeling 9 met een prachtig prijzen pakket met 90 hoofdprijzen met een waarde van meer dan 11,000 euro en ook nog eens 54 gratis hoofdprijzen met een totale waarde van 2,700 euro.

Uiteraard houden we ons aanbevolen voor goede ideeën en suggesties. Die kunt U aan het secretariaat van de DAT sturen of doorgeven aan een DAT bestuurslid uit Uw kring.

Namens het bestuur van de Dagfondclub Achterhoek Twente,

Gerard van de Aast

gerard@gmtls.com

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *